Parliament

Gordon Campbell | Parliament TV | Parliament Today | Video | Questions Of the Day | Search

 

He kaupapa hou hei whakaea

He kaupapa hou hei whakaea i ngä take e pä ana ki ngä roto
Pänui
päpaho


Türei, te 29 o ngä rä o Haratua 2001

Kua horaina ëtahi kaupapa hou e Te Minita mö ngä Take Tiriti e Margaret Wilson, räua ko Te Minita Mäori a Parekura Horomia, ki mua i te iwi o Te Arawa. Ki te whakaae a Te Arawa, ka tatü ngä take katoa e pä ana ki ngä roto tekau mä whä i te rohe o Rotorua.

Ki te whakamanaia ënei kaupapa, e kore te iwi whänui o Aotearoa e aukatia i ngä roto.

I raro i ënei kaupapa ka whakaae Te Käwanatanga ki ngä pänga tuku iho o Te Arawa ki ngä roto. Ka whakapäha hoki Te Karauna mö töna kore whakapiki i ngä moni ä-tau ki a Te Arawa mö ngä roto nei, i te ngoikoretanga o te wariu o aua moni.

I tua atu i tënei, ka whakanohoia te mana o te papa o ngä roto ki a Te Arawa.

Ka whakatoitütia te whäinga mana o Te Arawa i roto i ngä mahi whakahaere tikanga mö ngä roto katoa, i te taha o ëtahi atu, i roto i te rünanga mö ngä roto e körerotia nei. Kei roto i tënei rünanga he kanohi nö ngä röpü katoa e whaipänga ana ki ngä roto i raro i te Ture.

E mea ana Te Karauna ka noho ko Te Kaunihera ä-Rohe o Rotorua ki te whakahaere i ngä papa o ngä roto, i ia rä, i ia rä. E rua ngä roto, Tütaeinanga me Ngäpöuri, ka whakahaeretia tonutia e te Eastern Fish and Game Council.

Kei roto i te kaupapa hou a Margaret Wilson he pütea, hei whakaea i ngä kerëme katoa o nehe o Te Arawa e pä ana ki ngä roto. Kua whakapuakina hoki tëtahi atu kaupapa e Te Minita Mäori, hei hoko rawa mai i te moni ä-tau mö ake tonu atu. Ko te rahi o ngä moni käore anö kia pänuitia ki te marea, engari ki a Te Arawa anake i tënei wä. He mea tënei kia ngäwari ai te whakawhitiwhiti körero mö te kaupapa nei.

“Ka nui te mihi ki te manawaroa o Te Arawa ki te noho ngätahi anö ki te whiriwhiri tikanga mö tënei kaupapa, me te nuinga atu hoki o ngä röpü iwi whänui puta noa te rohe o Te Waiariki. Nä konä i whakahohorotia ai e Te Karauna ngä tikanga whakataunga i tënei tau. He kaupapa tënei i waihangatia i runga i te tümanako ka taea ngä iwi katoa te whakatutuki ngätahi tëtahi whakataunga tüturu, kia ahu whakamua i runga i te whakaaro kotahi,’ e ai ki ngä Minita.

Ends


© Scoop Media

 
 
 
Parliament Headlines | Politics Headlines | Regional Headlines

Gordon Campbell: On Bridges’ ‘Meth Crooks’ Leadership Failure

Back in June, Bridges publicly accepted that Housing NZ had got it wrong, and that the National government had acted upon bad advice.

Now, you’d think this admission would create a broad bi-partisan basis for compensation to those families who had been unfairly evicted, at considerable cost and emotional distress. Some people had lost their possessions in trying to meet the expense of the upheaval.

Not everyone felt so compassionate. More>>

 

Multimedia & Transcript: Acting PM's Press Conference

Winston Peters, Acting Prime Minister while Jacinda Ardern is in New York for the UN Leaders' Week, held a short press conference Monday after chairing this week's cabinet meeting. More>>

General Assembly: Ardern Rejects Trump Call For War On Drugs

New Zealand will not be signing the United States' document calling for global action on the war on drugs, Prime Minister Jacinda Ardern says. Ms Ardern is in New York for the United Nations General Assembly this week, along with about 140 other world leaders. More>>

ALSO:

Pay Equity: Cabinet Funds Deal For Oranga Tamariki Social Workers

The Minister said that an agreement in principle has been reached between Oranga Tamariki and the PSA on a settlement worth $114.6m over five years. More>>

ALSO:

Hunting v Pest Control: Tahr Control Needed To Protect Alpine Habitats

A cull of introduced Himalayan tahr browsing conservation land in Kā Tiritiri o Te Moana/ the Southern Alps is needed to protect special alpine plants and their habitats, Conservation Minister, Eugenie Sage said. More>>

ALSO:

Protest At Sea: Judge Discharges Greenpeace Activists

The judge today discharged Norman and Howell without conviction, saying the cumulative consequences of a conviction would be out of proportion to what was “low level” offending off the Wairarapa coast in April 2017. More>>

ALSO:

No Reshuffle: Meka Whaitiri Removed As A Minister

Meka Whaitiri will be removed as a Minister with immediate effect... The decision was made after receiving a report into an incident that occurred on 27 August in Gisborne, involving Meka Whaitiri and one of her staff. More>>

ALSO:

 
 
 
 
 

LATEST HEADLINES

  • PARLIAMENT
  • POLITICS
  • REGIONAL
 
 

InfoPages News Channels