Parliament

Gordon Campbell | Parliament TV | Parliament Today | Video | Questions Of the Day | Search

 

Te Rangatahi Mäori e Ako ana

7 Tihema 2001 Pänui Päpäho

Te Rangatahi Mäori e Ako ana, e Whakamahi ana i Te Reo

E whakamanawa ana a Te Minita Mö Ngä Take Mäori, a Parekura Horomia i ngä putanga takitaro o Te Rangahau mö te Ora o Te Reo Mäori e whakaatu ana, kei te piki te tokomaha o te rangatahi e ako ana i te reo Mäori.

I putaina i te rä nei e Te Kai-tatau Matua a te Käwanatanga ngä putanga o tëtahi rangahau o ëtahi pakeke Mäori e 5000. Hei tä te Minita, ko ngä rangahau o ngä tau kua pahure i tohu ki te paheketanga o te tokomaha e körero ana i te reo Mäori, nä reira he ähuareka ki kite e tau ana ngä tatauranga i tënei wä.

“ E ai ki ngä putanga, e 9% o ngä pakeke Mäori ka taea e rätou te körero Mäori ‘pai’ ‘tino pai’ ränei, ä, e 33% e mea ana he möhiotanga ä rätou ki te reo Mäori. I tua atu, kei te whakamahia e rätou ö rätou pükenga Mäori me ngä tamariki, i roto i ngä hui whänau, i roto hoki i te hapori whänui. ”

“ He rongo pai ënei körero, nä te mea he wähanga waiwai te reo i roto i ngä tikanga a te Mäori – ko te reo te mauri o te mana Mäori. Ko te reo Mäori te kai-kawe i ngä ähuatanga ake a te Mäori. Ka noho te reo hei kauwaka tuku i ngä tikanga ki ngä tamariki me ngä whakatipuranga ä ngä rä kei te tü. ”

I kï anö te Minita i tohu tëtahi anö rangahau a Te Puni Kökiri ki te mea, e whakaae ana te nuinga o ngä kai-whakautu pätai, he wähanga nui tö te Käwanatanga i roto i te kaupapa whakaora i te reo Mäori.

“ E pümau ana te Käwanatanga nei ki te whakaora i te reo Mäori. Kei te haere ngä mahi i tënei wä tonu e ruruku ai ngä kaupapa whakaora i te reo i roto i ngä wähanga waiwai pëneki i te mätauranga (mä te köhanga reo me ngä kura), ma te päpäho (te reo irirangi me te pouaka whakaata), me ngä kaupapa e pupü ana i ngä hapori ( mä ngä äwhina pütea a Te Taura Whiri i te Reo Mäori). Ka awhi ngä putanga nei i a matou ki te arotake ki te whakakoi i ö mätou rautaki. Ka noho ia ki te whakatakoto taumata, kia tae rawa tätou ki te wä whakahaere rangahau anö, kei reira ngä tohu e whakaatu ana i te ia o te haere o te ora o te reo Mäori.”

Ka whäkina te whänuitanga o ngä putanga o te rangahau ä te marama o Äperira o te tau 2002, i te wä whakaterengia ai ngä putanga o Te Tiro Whänui 2001.

ENDS

© Scoop Media

 
 
 
Parliament Headlines | Politics Headlines | Regional Headlines

Gordon Campbell: On The Tax Working Group’s Road Map

Trying to analyse the interim report on the Tax Working Group (TWG) is like trying to review an entire All Blacks game, but at the half- time mark.

With so much still to be finalised, Sir Michael Cullen and his colleagues are going to need all the All Blacks’ fabled finishing skills to get a coherent, fiscally neutral package together by the February 2019 deadline. More>>

 

Meth Testing Report: Housing NZ "To Right Wrong"

Phil Twyford “Housing NZ acknowledges that around 800 tenants suffered by either losing their tenancies, losing their possessions, being suspended from the public housing waiting list, negative effects on their credit ratings or, in the worst cases, being made homeless.” More>>

ALSO:

No Reshuffle: Meka Whaitiri Removed As A Minister

Meka Whaitiri will be removed as a Minister with immediate effect... The decision was made after receiving a report into an incident that occurred on 27 August in Gisborne, involving Meka Whaitiri and one of her staff. More>>

ALSO:

Pay Equity Bill: Making History For Women’s Pay

The Equal Pay Amendment Bill, introduced to the House today, will make it easier for workers to make a pay equity claim , using a more simple and accessible process within New Zealand’s existing bargaining framework. More>>

ALSO:

Suffrage 125: NZ A Trailblazer For Women

“We acknowledge the work of Kate Sheppard, Meri Te Tai Mangakāhia, and all of the suffragists who tirelessly campaigned for the vote… Today we also need to ask each other: how we can continue to make our country a fairer and better place to continue the legacy of the suffragists.” More>>

ALSO:

Asylum: Refugee Quota Increasing To 1500

“The quota increase will take place from July 2020. In the meantime, we will work to increase the number and spread of refugee resettlement and support services. We need to make sure we’re prepared for this change in policy.” More>>

ALSO:

 
 
 
 
 

LATEST HEADLINES

  • PARLIAMENT
  • POLITICS
  • REGIONAL
 
 

InfoPages News Channels