Gordon Campbell | Parliament TV | Parliament Today | Video | Questions Of the Day | Search

 


Te wiki o te reo Mäori 2002 - Te Reo Version

23 July 2002 Media Statement

Te wiki o te reo Mäori 2002

Kua tau mei te Wiki Reo Mäori ki runga ki a tätou, me te tuku huarahi ki te katoa o Aotearoa ki te whakanui I te reo Mäori.

“Pärekareka ana te kite I ngä mahi whänui I tenei wiki, kei te motu. He pai anö te möhio kei te wäatea katoa ngä kaupapa whakanui nei ki ngä whänau, tae atu ki ngä tauwhäinga ka ähei ngä nohanga hapori ki te whaiwähi përä I te Kapa Haka, te Wharewhare (reo Mäori), te ‘Haka – whakakorikori ’ me ngä körero ä iwi, hei whakapakari I te tinana me te hinengaro.

“He huarahi anö ki te whakatairanga I ngä rauemi reo Mäori whänui I tënei wä, e arahi ana ki te whakapiki, ki te whakaora I te reo ki te motu whänui.

‘Koianei, ko te reo Mäori te waka I te whakamöhio, I te whakapakari, I te päho hoki I ngä tikanga tangata whenua motuhake, I ngä tuakiri, me ngä whakahaere pono mai rä anö ki o tätou reanga tängata.

“ I ahau ka huri haere ki te nuku o te whenua ka rongo ahau I ngä reo ä iwi, me ngä whakaaro rerekë e whiriwhiria ana, e akona ana ki ngä tipuranga katoa e ako ana I te reo. Me te märama rawa atu, he reo tino ora tenei.

“I tïmatahia te Wiki Reo Mäori ämuri I te petihana Reo Mäori I whakatakotohia ki te Päremata I te 14 o Mahuru 1972.I petihanatia te käwanatanga o te rä, ‘ te inoi kia tukuna he wänanga ako I te reo Mäori, me ngä aronga tikanga ki roto I ngä kura.

“Kei te haere tonu te mahi ki te hanga I të tahi Rautaki Reo Mäori mo Aotearoa. Ko te rautaki nei ka äwhina I ngä mahi kei roto i te rängai käwanatanga, kei ëtahi röpü ake, me ngä nohanga hapori, kia pümau ngä huarahi whakarite pai ake ki te whakaora I te reo. Mä tënei rautaki anö e äwhina I ngä kura me ëtahi ake wänanga ako.

“He tahua moni kei Te Taura Whiri I te Reo Mäori, kei roto I te pütea Ma te Reo hei aha, hei whakarahi ake i te hunga körero Mäori, i te matatau o te hunga körero Mäori, me te whakarahi ake i ngä wähi me ngä wä körero Mäori noa ai.

“ He maha ngä tangata e mahi ana ki te whakapakari I te reo Mäori I roto I ngä whänau, ngä hapü, ngä iwi, me ngä nohanga hapori huri noa ki te motu.He mea whakahirahira ngä tautokohanga katoa nei I a tätou e tuku ana tënei taonga ki ngä whakatipuranga kei mua. He whaiwähitanga mö te katoa.

“Kia përä ki te ata häpara ka tohua ngä waiata manu I roto I te ngahere a Täne Mahuta, me përä anö, me puta atu te rongo whakatangitangi a te reo ki ngä whare noho katoa. Körerohia te reo,” e kï ana a Parekura Horomia.

WHAKAATURANGA: Ngä whänau, hapü, iwi, nohanga hapori Mäori ränei e pïrangi pärongo ake ana mö te Pütea Mä Te Reo, me whakapä atu kei Te Taura Whiri I te Reo Mäori, me whakamau atu ränei ki tä rätou pae ipurangi kei http://tetaurawhiri.govt.nz – whakamau atu ränei ki tënei hononga http://www.ma-tereo.co.nz.

ENDS

© Scoop Media

 
 
 
 
 
Parliament Headlines | Politics Headlines | Regional Headlines

 

Scoop Images:
Dame Patsy Reddy Sworn In As Governor-General

This morning Dame Patsy Reddy was sworn in as the New Zealand Realm’s 21st Governor-General. The ceremony began with a pōwhiri to welcome Dame Patsy and her husband Sir David Gascoigne to Parliament. More>>

ALSO:

Ruataniwha: DOC, Hawke's Bay Council Developer Take Supreme Court Appeal

The Department of Conservation and Hawke's Bay Regional Investment Company (HBRIC) are appealing to the Supreme Court over a conservation land swap which the Court of Appeal halted. More>>

ALSO:

With NZ's Marama Davidson: Women’s Flotilla Leaves Sicily – Heading For Gaza

Women representing 13 countries spanning five continents began their journey yesterday on Zaytouna-Oliva to the shores of Gaza, which has been under blockade since 2007. On board are a Nobel Peace Laureate, three parliamentarians, a decorated US diplomat, journalists, an Olympic athlete, and a physician. A list of the women with their background can be found here. More>>

Gordon Campbell: On The Key Style Of Crisis Management

At Monday’s post Cabinet press conference Key was in his finest wide- eyed “Problem? What problem?” mode. No, there wasn’t really a problem that top MPI officials had been at odds with each other over the meaning of the fisheries policy and how that policy should be pursued... More>>

ALSO:

Mt Roskill: Greens Will Not Stand In Likely Post-Goff By-Election

“The Green Party’s priority is changing the Government in 2017, and as part of that we’ve decided that we won’t stand a candidate in the probable Mt Roskill by-election... This decision shows the Memorandum of Understanding between Labour and the Green Party is working." More>>

ALSO:

Wellington: Predator Free Capital Plan

Wellington City Council (WCC), the Greater Wellington Regional Council (GWRC) and NEXT Foundation, today announced a joint collaboration to make Wellington the first Predator Free capital city in the world. More>>

ALSO:

Gordon Campbell: On Judith Collins’ Efforts At Self Correction

Thousands of prisoners currently in prison may be entitled to an earlier release than expected – and compensation – because Corrections has incorrectly calculated their term of imprisonment. Unless of course, the government buries its mistakes by changing the law and retro-actively getting itself off the hook… More>>

ALSO:

More Justice & Corrections

Get More From Scoop

 

LATEST HEADLINES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parliament
Search Scoop  
 
 
Powered by Vodafone
NZ independent news