Parliament

Gordon Campbell | Parliament TV | Parliament Today | Video | Questions Of the Day | Search

 

Te wiki o te reo Mäori 2002 - Te Reo Version

23 July 2002 Media Statement

Te wiki o te reo Mäori 2002

Kua tau mei te Wiki Reo Mäori ki runga ki a tätou, me te tuku huarahi ki te katoa o Aotearoa ki te whakanui I te reo Mäori.

“Pärekareka ana te kite I ngä mahi whänui I tenei wiki, kei te motu. He pai anö te möhio kei te wäatea katoa ngä kaupapa whakanui nei ki ngä whänau, tae atu ki ngä tauwhäinga ka ähei ngä nohanga hapori ki te whaiwähi përä I te Kapa Haka, te Wharewhare (reo Mäori), te ‘Haka – whakakorikori ’ me ngä körero ä iwi, hei whakapakari I te tinana me te hinengaro.

“He huarahi anö ki te whakatairanga I ngä rauemi reo Mäori whänui I tënei wä, e arahi ana ki te whakapiki, ki te whakaora I te reo ki te motu whänui.

‘Koianei, ko te reo Mäori te waka I te whakamöhio, I te whakapakari, I te päho hoki I ngä tikanga tangata whenua motuhake, I ngä tuakiri, me ngä whakahaere pono mai rä anö ki o tätou reanga tängata.

“ I ahau ka huri haere ki te nuku o te whenua ka rongo ahau I ngä reo ä iwi, me ngä whakaaro rerekë e whiriwhiria ana, e akona ana ki ngä tipuranga katoa e ako ana I te reo. Me te märama rawa atu, he reo tino ora tenei.

“I tïmatahia te Wiki Reo Mäori ämuri I te petihana Reo Mäori I whakatakotohia ki te Päremata I te 14 o Mahuru 1972.I petihanatia te käwanatanga o te rä, ‘ te inoi kia tukuna he wänanga ako I te reo Mäori, me ngä aronga tikanga ki roto I ngä kura.

“Kei te haere tonu te mahi ki te hanga I të tahi Rautaki Reo Mäori mo Aotearoa. Ko te rautaki nei ka äwhina I ngä mahi kei roto i te rängai käwanatanga, kei ëtahi röpü ake, me ngä nohanga hapori, kia pümau ngä huarahi whakarite pai ake ki te whakaora I te reo. Mä tënei rautaki anö e äwhina I ngä kura me ëtahi ake wänanga ako.

“He tahua moni kei Te Taura Whiri I te Reo Mäori, kei roto I te pütea Ma te Reo hei aha, hei whakarahi ake i te hunga körero Mäori, i te matatau o te hunga körero Mäori, me te whakarahi ake i ngä wähi me ngä wä körero Mäori noa ai.

“ He maha ngä tangata e mahi ana ki te whakapakari I te reo Mäori I roto I ngä whänau, ngä hapü, ngä iwi, me ngä nohanga hapori huri noa ki te motu.He mea whakahirahira ngä tautokohanga katoa nei I a tätou e tuku ana tënei taonga ki ngä whakatipuranga kei mua. He whaiwähitanga mö te katoa.

“Kia përä ki te ata häpara ka tohua ngä waiata manu I roto I te ngahere a Täne Mahuta, me përä anö, me puta atu te rongo whakatangitangi a te reo ki ngä whare noho katoa. Körerohia te reo,” e kï ana a Parekura Horomia.

WHAKAATURANGA: Ngä whänau, hapü, iwi, nohanga hapori Mäori ränei e pïrangi pärongo ake ana mö te Pütea Mä Te Reo, me whakapä atu kei Te Taura Whiri I te Reo Mäori, me whakamau atu ränei ki tä rätou pae ipurangi kei http://tetaurawhiri.govt.nz – whakamau atu ränei ki tënei hononga http://www.ma-tereo.co.nz.

ENDS

© Scoop Media

 
 
 
Parliament Headlines | Politics Headlines | Regional Headlines

Supreme Court: Worksafe Decision On Whittall Pike River Prosecution Unlawful

The question in issue on the appeal was whether WorkSafe New Zealand acted to give effect to an unlawful agreement of this nature when it offered no evidence on charges against Peter William Whittall for breaches of the Health and Safety in Employment Act 1992...

The Supreme Court... has found that the decision to offer no evidence was made under an unlawful agreement to stifle prosecution. It has granted a declaration to that effect. More>>

 

Cullen To Chair: Tax Working Group Terms Of Reference Announced

Finance Minister Grant Robertson and Revenue Minister Stuart Nash today announced the Terms of Reference for the Tax Working Group and that the Group will be chaired by Sir Michael Cullen. More>>

ALSO:

Gordon Campbell: On The New Pike River Agency (And The Air Strike Wing)

Much of the sympathy the public still feels for the families of the Pike River miners has been sustained by the sense that the previous government – let alone the mining company and the processes of receivership and litigation – has never dealt honestly, or fairly, with them. More>>

ALSO:

Not Going Swimmingly: Contractor Cut, New Dates For Christchurch Sports Centre

“As an incoming Minister, I have been conducting a thorough review of progress on the Anchor projects and to learn of a $75 million budget blowout on this project was very disappointing..." More>>

ALSO:

Tertiary: Allowances, Loan Living Costs To Get Boost

“From 1 January, student allowance base rates and the maximum amount students can borrow for living costs will rise by a net $50 a week,” says Education Minister Chris Hipkins... further adjusted from 1 April 2018 in line with any increase in the CPI. More>>

ALSO:

Foreign Affairs: Patrick Gower Interviews Jacinda Ardern

Prime Minister Jacinda Ardern says discussions have already begun on how to bring climate change refugees into New Zealand under a Pacific seasonal employment plan... More>>

ALSO:

Gordon Campbell: On The Centre Right’s Love Of ‘Nanny State’

You’d almost think it was 2005 again. That was a time when the rugged individualists of the centre-right were being beset by government regulations on the nature of light-bulbs, the size of shower heads, the junk food available at school tuck shops and other such essentials... More>>

 
 
 
 
 

LATEST HEADLINES

  • PARLIAMENT
  • POLITICS
  • REGIONAL
 
 

Featured InfoPages

Opening the Election