Parliament

Gordon Campbell | Parliament TV | Parliament Today | Video | Questions Of the Day | Search

 

Whakamihia ana nga kaiwhiri Reo Maori hou

He Panui Papaho

Whakamihia ana nga kaiwhiri Reo Maori hou


E hîkaka ana a Te Minita Mâori, a Parekura Horomia, i ngâ kaiwhiri hou kua whakatûria ki Te Taura Whiri i te Reo Mâori.

Kei te whakapono a Parekura Horomia, tçnâ ka haria mai ki Te Taura Whiri nei he whakaaro hou e Iritana Tawhiwhirangi râtau ko Wayne Ngata, ko Hana O'Regan, ko Ruakere Hond hoki. E noho tonu ana a Ahorangi Patu Hohepa hei toihau mâ Te Taura Whiri.

"Kua tino whakapau kaha ngâ kaiwhiri hou nei ki te whakapakari i te reo i ô râtau rângai, â, me mihi tonu ki ô râtau pûmanawa e hari mai nei râtau," hei tâ Parekura Horomia.

I te 14 o Mahuru 1972, i whakatakotoria tçtahi pitihana reo Mâori (i hainatia e tôna 30,000 tângata) ki te Whare Pâremata, e inoi ana kia whakaaetia te ako i te reo Mâori i ngâ kura o te motu.

E mea ana a Parekura Horomia, kua tino whanake haere te reo Mâori mai i taua wâ, â, he rawe hoki te noho mai a çtahi kaiwhiri e tino whai pûmanawa ana, â, kua roa e whawhai ana kia ora te reo.

"Ka riro mâ â râtau mahi e whakawhanake te pûtake kua whakatakorotia i ngâ tau hei whakapûmai i te orange tonutanga o te reo Maori," hei tâna.


He Tâtai Tangata

Ko Tâkuta Patu Hohepa (Te Mâhurehure, Ngâti Korokoro, Ngâ Puhi me Te Âti Awa) i noho hei ahorangi mô te Tari Mâori i te Whare Wânanga o Tâmaki-Makaurau i ôna wâ. He kaituhi hoki ia i çtahi pukapuka mô te reo Mâori, he kaiwhakamâori, he kaitohutohu hoki ki te hunga pâho mô ngâ take Mâori. Kua whai wâhi ia ki ngâ âhuatanga katoa o ngâ mahi a Te Taura Whiri. He mema hoki a Tâkuta Hohepa i Te Waka Toi, he kaiwhakahaere hoki nô Tai Tokerau Forests Ltd.

Ruakere Hond (Taranaki, Ngâti Ruanui me Te Âti Awa). He kaiako whai wheako a Ruakere, he kairangahau hoki, i te reo Mâori. He kaiwhakahaere whai wheako a ia i âna tini mahi pçnâ i te noho hei kaihautû mô Te Whare Wânanga o Awanuiârangi, hei kaiwhakahaere hôtaka i te Kuratini o Taranaki, â, i Te Ihi Tû hoki (he pokapû whakaora tangata tçnei). Kua noho hoki a Ruakere Hond hei heamana mô çtahi rôpû reo Mâori, i Taranaki, mô ngâ kaitiaki hoki o Pûniho Pâ.

Wayne Ngata (Ngâti Porou, Ngâti Ira me Te Âitanga a Hauiti). Kua whakaako a Wayne i te reo Mâori language i çtahi kura me çtahi wânanga hoki. He tangata whai wheako ia mô te tuhi, mô te rangahau, mô te whakamâori anô hoki i te reo Mâori. Kua noho ia hei kaiwhakahaere kaupapa motuhake mô Te Tâhuhu o te Mâtauranga i ôna wâ, â, i whai wâhi ki te whakaritenga o ngâ paearu a Te Mana Tohu Mâtauranga o Aotearoa. I ngâ tau 1999-2003, i noho a Wayne Ngata hei mema mô Te Kura Tâkai Puni, arâ ko te rôpû i kôtuitui i ngâ kerçme i te Taraipiunara mô Te Tairâwhiti. Kua tino whai wâhi hoki ia ki çtahi kaupapa â-iwi mô te whakaako i te reo Mâori.

Hana O’Regan (Kâi Tahu). Kua whai wâhi a Hana ki te whakariterite he hôtaka reo Mâori, ki te whakaako hoki i te reo i roto i ngâ tau. Mai i ngâ tau 1991-1992, i noho a ia hei mema mô te Rôpû Pâho Mâori o Te Mana Tohu Mâtauranga. I noho hoki ia hei mema i te Rôpû Tautoko o Mâ Te Reo, nô nâ tata tonu nei ka rîhaina. Ko ia te kaihautû o Te Waka Reo i Te Kaporeihana o Ngâi Tahu.

Iritana Tâwhiwhirangi (Ngâti Porou, Ngâti Kahungunu me Ngâ Puhi). E môhiotia whânuitia ana a Iritana mô tana kaha tautoko i Te Kôhanga Reo, i tôna noho hei kaiwhakahaere mô Te Poari Matua. E tino whai wheako ana ia i te noho ki çtahi rôpû hapori me çtahi komiti mâtauranga. He kaihautû a Iritana Tâwhiwhirangi i ngâ mahi hei whakaora i te reo Mâori i te rângai whakaako kôhungahunga.

"Kei te pîrangi hoki ahau kit e whakamihi ki a Quinton Hita râua ko Waireti Rolleston-Tait mô ngâ mahi nui i oti i a râua i te wâ in oho ai râua hei kaiwhiri, â, e tûmanako ana kia tau ngâ manaakitanga ki runga i a râua” hei tâ Parekura Horomia.

ENDS


© Scoop Media

 
 
 
Parliament Headlines | Politics Headlines | Regional Headlines

Gordon Campbell: On Another Reason To Loathe HR Departments (And On The Teachers Strike)

This morning’s news item about Police emergency call centre staff turning up for work while they’re sick – because they’re afraid their sick leave statistics will be used against them, and their jobs put in jeopardy – is not an isolated case...

Obviously, sick people shouldn’t be being treated by doctors and nurses who are themselves sick and potentially infectious. Similarly, Police emergency calls also need to be fielded by people who’re feeling alert, and on top of their game. More>>

 
 

MPs' Computers To Be Searched: Inquiry Into Leak On Simon Bridges' Expenses

An inquiry has been launched to find out who leaked the National Party's expenses to the media... Parliament's speaker, Trevor Mallard, said a Queen's Counsel would lead the inquiry with the help of an employment lawyer and also someone with forensic IT skills. More>>

ALSO:

Teachers Strike: Nationwide Rallies And Marches

Teachers and principals voted for a full day strike to be held on 15 August to send a strong message to the Government that the current collective agreement offers from the Ministry of Education would not fix the crisis in teaching. More>>

ALSO:

Wellington.Scoop: City Council Ends Its Support For Jackson’s Movie Museum

The Wellington City Council and the Movie Museum Limited have today announced a mutually-agreed parting of the ways for a joint project between the Council’s Convention Centre and TMML’s Movie Museum... Both parties remain optimistic for the future of their respective projects. More>>

Pay Equity: Historic Settlement For Education Support Workers

The New Zealand Educational Institute (NZEI) and the Ministry of Education today signed Terms of Settlement to address a pay equity claim for 329 support workers who work with very young children in early childhood and primary schools. More>>

ALSO:

Gordon Campbell: On The Stereotypes About Jacinda Ardern

Routinely, female politicians get depicted as either show ponies or battle axes, with little room for anything else in between. .. More>>

Weekend Interviews: "Discriminatory And Racist" Aussie Deportations

The former president of Australia’s Human Rights Commission Gillian Triggs says deportations have risen dramatically in Australia since 2014 when ministers and ministerial delegates were given the power to cancel visas - and half of those being deported are New Zealanders. "These are massive numbers, actually escalating dramatically."... More>>

ALSO:

Legal Challenge: Prisoner Has 9 Boxes Of Documents Seized

Human rights organisation People Against Prisons Aotearoa says a prisoner they advocate for has had 9 boxes of legal documents seized from him just days before his case against the Department of Corrections was to be heard. More>>

Single-Use Plastic Bags: Govt To Phase Them Out

Single-use plastic shopping bags will be phased out over the next year, Prime Minister Jacinda Ardern and Associate Environment Minister Eugenie Sage announced today. More>>

ALSO:

 
 
 
 
 

LATEST HEADLINES

  • PARLIAMENT
  • POLITICS
  • REGIONAL
 
 

Featured InfoPages