Parliament

Gordon Campbell | Parliament TV | Parliament Today | Video | Questions Of the Day | Search

 

Whakamihia ana nga kaiwhiri Reo Maori hou

He Panui Papaho

Whakamihia ana nga kaiwhiri Reo Maori hou


E hîkaka ana a Te Minita Mâori, a Parekura Horomia, i ngâ kaiwhiri hou kua whakatûria ki Te Taura Whiri i te Reo Mâori.

Kei te whakapono a Parekura Horomia, tçnâ ka haria mai ki Te Taura Whiri nei he whakaaro hou e Iritana Tawhiwhirangi râtau ko Wayne Ngata, ko Hana O'Regan, ko Ruakere Hond hoki. E noho tonu ana a Ahorangi Patu Hohepa hei toihau mâ Te Taura Whiri.

"Kua tino whakapau kaha ngâ kaiwhiri hou nei ki te whakapakari i te reo i ô râtau rângai, â, me mihi tonu ki ô râtau pûmanawa e hari mai nei râtau," hei tâ Parekura Horomia.

I te 14 o Mahuru 1972, i whakatakotoria tçtahi pitihana reo Mâori (i hainatia e tôna 30,000 tângata) ki te Whare Pâremata, e inoi ana kia whakaaetia te ako i te reo Mâori i ngâ kura o te motu.

E mea ana a Parekura Horomia, kua tino whanake haere te reo Mâori mai i taua wâ, â, he rawe hoki te noho mai a çtahi kaiwhiri e tino whai pûmanawa ana, â, kua roa e whawhai ana kia ora te reo.

"Ka riro mâ â râtau mahi e whakawhanake te pûtake kua whakatakorotia i ngâ tau hei whakapûmai i te orange tonutanga o te reo Maori," hei tâna.


He Tâtai Tangata

Ko Tâkuta Patu Hohepa (Te Mâhurehure, Ngâti Korokoro, Ngâ Puhi me Te Âti Awa) i noho hei ahorangi mô te Tari Mâori i te Whare Wânanga o Tâmaki-Makaurau i ôna wâ. He kaituhi hoki ia i çtahi pukapuka mô te reo Mâori, he kaiwhakamâori, he kaitohutohu hoki ki te hunga pâho mô ngâ take Mâori. Kua whai wâhi ia ki ngâ âhuatanga katoa o ngâ mahi a Te Taura Whiri. He mema hoki a Tâkuta Hohepa i Te Waka Toi, he kaiwhakahaere hoki nô Tai Tokerau Forests Ltd.

Ruakere Hond (Taranaki, Ngâti Ruanui me Te Âti Awa). He kaiako whai wheako a Ruakere, he kairangahau hoki, i te reo Mâori. He kaiwhakahaere whai wheako a ia i âna tini mahi pçnâ i te noho hei kaihautû mô Te Whare Wânanga o Awanuiârangi, hei kaiwhakahaere hôtaka i te Kuratini o Taranaki, â, i Te Ihi Tû hoki (he pokapû whakaora tangata tçnei). Kua noho hoki a Ruakere Hond hei heamana mô çtahi rôpû reo Mâori, i Taranaki, mô ngâ kaitiaki hoki o Pûniho Pâ.

Wayne Ngata (Ngâti Porou, Ngâti Ira me Te Âitanga a Hauiti). Kua whakaako a Wayne i te reo Mâori language i çtahi kura me çtahi wânanga hoki. He tangata whai wheako ia mô te tuhi, mô te rangahau, mô te whakamâori anô hoki i te reo Mâori. Kua noho ia hei kaiwhakahaere kaupapa motuhake mô Te Tâhuhu o te Mâtauranga i ôna wâ, â, i whai wâhi ki te whakaritenga o ngâ paearu a Te Mana Tohu Mâtauranga o Aotearoa. I ngâ tau 1999-2003, i noho a Wayne Ngata hei mema mô Te Kura Tâkai Puni, arâ ko te rôpû i kôtuitui i ngâ kerçme i te Taraipiunara mô Te Tairâwhiti. Kua tino whai wâhi hoki ia ki çtahi kaupapa â-iwi mô te whakaako i te reo Mâori.

Hana O’Regan (Kâi Tahu). Kua whai wâhi a Hana ki te whakariterite he hôtaka reo Mâori, ki te whakaako hoki i te reo i roto i ngâ tau. Mai i ngâ tau 1991-1992, i noho a ia hei mema mô te Rôpû Pâho Mâori o Te Mana Tohu Mâtauranga. I noho hoki ia hei mema i te Rôpû Tautoko o Mâ Te Reo, nô nâ tata tonu nei ka rîhaina. Ko ia te kaihautû o Te Waka Reo i Te Kaporeihana o Ngâi Tahu.

Iritana Tâwhiwhirangi (Ngâti Porou, Ngâti Kahungunu me Ngâ Puhi). E môhiotia whânuitia ana a Iritana mô tana kaha tautoko i Te Kôhanga Reo, i tôna noho hei kaiwhakahaere mô Te Poari Matua. E tino whai wheako ana ia i te noho ki çtahi rôpû hapori me çtahi komiti mâtauranga. He kaihautû a Iritana Tâwhiwhirangi i ngâ mahi hei whakaora i te reo Mâori i te rângai whakaako kôhungahunga.

"Kei te pîrangi hoki ahau kit e whakamihi ki a Quinton Hita râua ko Waireti Rolleston-Tait mô ngâ mahi nui i oti i a râua i te wâ in oho ai râua hei kaiwhiri, â, e tûmanako ana kia tau ngâ manaakitanga ki runga i a râua” hei tâ Parekura Horomia.

ENDS


© Scoop Media

 
 
 
Parliament Headlines | Politics Headlines | Regional Headlines

 

Dealing Crackdown, Addiction Support: Government Action On Synthetics

The NZ Drug Foundation has welcomed the Government’s response to synthetic drug deaths. The response strikes a balance between giving law enforcement the tools they need to target criminal networks and changing drug law to make it easier for people to access help when they need it. More>>

ALSO:

Strategy Committee Unanimous: Wellington To Forge Ahead With Convention Centre

The three-storey Cable Street building, with around 18,000-square metres of floor space, will comfortably be able to host 1500 people for conventions. It includes a 1651sq m exhibition area that will attract international exhibitions too big for nearby Te Papa and provide an always-changing visitor attraction. More>>

ALSO:

Surveying The Surveillance: First IGIS Review Of Warrants Under New Act

The report sets out the Inspector-General’s interpretation of the new warrant provisions under the ISA and her expectations of the GCSB and NZSIS when they prepare warrant applications. More>>

SSC: 2018 Public Service Workforce Data Published

State Services Commissioner Peter Hughes has published the 2018 Our People, Public Service Workforce Data , which shows the Public Service is making significant progress in important areas. More>>

ALSO:

Sinking Cap: Auctions, Permanent Forests, Added To ETS

The move to auctions, signalled in an August consultation paper, will help put a cap on the number of emission units available over time. Annual announcements, looking forward five years, will help provide certainty for scheme participants, she said. More>>

ALSO:

Joint Select Committee Report: Achieving Smokefree 2025

In a historic first for select committees, the Māori Affairs Committee and the Health Committee presented their joint report on achieving the Smokefree 2025 goal to the House on Tuesday, 11 December 2018. More>>

"Shared Interests And Democratic Values": Peters To Visit USA

Deputy Prime Minister and Foreign Affairs Minister Winston Peters will travel to Washington D.C. for talks with US Secretary of State Michael R. Pompeo and other senior members of the US Administration. More>>

 
 
 
 
 

LATEST HEADLINES

  • PARLIAMENT
  • POLITICS
  • REGIONAL
 
 

InfoPages News Channels