Parliament

Gordon Campbell | Parliament TV | Parliament Today | Video | Questions Of the Day | Search

 

Whakamihia ana nga kaiwhiri Reo Maori hou

He Panui Papaho

Whakamihia ana nga kaiwhiri Reo Maori hou


E hîkaka ana a Te Minita Mâori, a Parekura Horomia, i ngâ kaiwhiri hou kua whakatûria ki Te Taura Whiri i te Reo Mâori.

Kei te whakapono a Parekura Horomia, tçnâ ka haria mai ki Te Taura Whiri nei he whakaaro hou e Iritana Tawhiwhirangi râtau ko Wayne Ngata, ko Hana O'Regan, ko Ruakere Hond hoki. E noho tonu ana a Ahorangi Patu Hohepa hei toihau mâ Te Taura Whiri.

"Kua tino whakapau kaha ngâ kaiwhiri hou nei ki te whakapakari i te reo i ô râtau rângai, â, me mihi tonu ki ô râtau pûmanawa e hari mai nei râtau," hei tâ Parekura Horomia.

I te 14 o Mahuru 1972, i whakatakotoria tçtahi pitihana reo Mâori (i hainatia e tôna 30,000 tângata) ki te Whare Pâremata, e inoi ana kia whakaaetia te ako i te reo Mâori i ngâ kura o te motu.

E mea ana a Parekura Horomia, kua tino whanake haere te reo Mâori mai i taua wâ, â, he rawe hoki te noho mai a çtahi kaiwhiri e tino whai pûmanawa ana, â, kua roa e whawhai ana kia ora te reo.

"Ka riro mâ â râtau mahi e whakawhanake te pûtake kua whakatakorotia i ngâ tau hei whakapûmai i te orange tonutanga o te reo Maori," hei tâna.


He Tâtai Tangata

Ko Tâkuta Patu Hohepa (Te Mâhurehure, Ngâti Korokoro, Ngâ Puhi me Te Âti Awa) i noho hei ahorangi mô te Tari Mâori i te Whare Wânanga o Tâmaki-Makaurau i ôna wâ. He kaituhi hoki ia i çtahi pukapuka mô te reo Mâori, he kaiwhakamâori, he kaitohutohu hoki ki te hunga pâho mô ngâ take Mâori. Kua whai wâhi ia ki ngâ âhuatanga katoa o ngâ mahi a Te Taura Whiri. He mema hoki a Tâkuta Hohepa i Te Waka Toi, he kaiwhakahaere hoki nô Tai Tokerau Forests Ltd.

Ruakere Hond (Taranaki, Ngâti Ruanui me Te Âti Awa). He kaiako whai wheako a Ruakere, he kairangahau hoki, i te reo Mâori. He kaiwhakahaere whai wheako a ia i âna tini mahi pçnâ i te noho hei kaihautû mô Te Whare Wânanga o Awanuiârangi, hei kaiwhakahaere hôtaka i te Kuratini o Taranaki, â, i Te Ihi Tû hoki (he pokapû whakaora tangata tçnei). Kua noho hoki a Ruakere Hond hei heamana mô çtahi rôpû reo Mâori, i Taranaki, mô ngâ kaitiaki hoki o Pûniho Pâ.

Wayne Ngata (Ngâti Porou, Ngâti Ira me Te Âitanga a Hauiti). Kua whakaako a Wayne i te reo Mâori language i çtahi kura me çtahi wânanga hoki. He tangata whai wheako ia mô te tuhi, mô te rangahau, mô te whakamâori anô hoki i te reo Mâori. Kua noho ia hei kaiwhakahaere kaupapa motuhake mô Te Tâhuhu o te Mâtauranga i ôna wâ, â, i whai wâhi ki te whakaritenga o ngâ paearu a Te Mana Tohu Mâtauranga o Aotearoa. I ngâ tau 1999-2003, i noho a Wayne Ngata hei mema mô Te Kura Tâkai Puni, arâ ko te rôpû i kôtuitui i ngâ kerçme i te Taraipiunara mô Te Tairâwhiti. Kua tino whai wâhi hoki ia ki çtahi kaupapa â-iwi mô te whakaako i te reo Mâori.

Hana O’Regan (Kâi Tahu). Kua whai wâhi a Hana ki te whakariterite he hôtaka reo Mâori, ki te whakaako hoki i te reo i roto i ngâ tau. Mai i ngâ tau 1991-1992, i noho a ia hei mema mô te Rôpû Pâho Mâori o Te Mana Tohu Mâtauranga. I noho hoki ia hei mema i te Rôpû Tautoko o Mâ Te Reo, nô nâ tata tonu nei ka rîhaina. Ko ia te kaihautû o Te Waka Reo i Te Kaporeihana o Ngâi Tahu.

Iritana Tâwhiwhirangi (Ngâti Porou, Ngâti Kahungunu me Ngâ Puhi). E môhiotia whânuitia ana a Iritana mô tana kaha tautoko i Te Kôhanga Reo, i tôna noho hei kaiwhakahaere mô Te Poari Matua. E tino whai wheako ana ia i te noho ki çtahi rôpû hapori me çtahi komiti mâtauranga. He kaihautû a Iritana Tâwhiwhirangi i ngâ mahi hei whakaora i te reo Mâori i te rângai whakaako kôhungahunga.

"Kei te pîrangi hoki ahau kit e whakamihi ki a Quinton Hita râua ko Waireti Rolleston-Tait mô ngâ mahi nui i oti i a râua i te wâ in oho ai râua hei kaiwhiri, â, e tûmanako ana kia tau ngâ manaakitanga ki runga i a râua” hei tâ Parekura Horomia.

ENDS


© Scoop Media

 
 
 
Parliament Headlines | Politics Headlines | Regional Headlines

Werewolf: What Does Winston Peters Want His Legacy To Be?

A lot of people in New Zealand seem to resent Winston Peters and the power that he appears to have. “Appears” being the operative word. In reality, Peters will have power only up to the point that he uses it.

By next week, he’ll have become just another junior player in an MMP governing arrangement, battling to hold onto the gains he was promised. More>>

 

Rising Toll: Road Safety Needs To Be A Higher Priority

Official advice released to the Green Party under the Official Information Act shows that the previous National Government dismissed an option to make road safety its most important transport priority after being told the road toll was rising. More>>

ALSO:

Wellington.Scoop: Arrests At Blockade Of "Weapons Expo"

“We encourage people in Wellington to get down to the Westpac Stadium now for a day of awesome peace action. There will be plenty of food, music and activities to keep us sustained through the day.” More>>

ALSO:

Rorschach Restructuring: PSA Taking Inland Revenue To Court Over Psychometrics

The Public Service Association will be seeing Inland Revenue in Employment Court over its intention to psychometrically test employees reapplying for their roles at the department as part of its controversial Business Transformation restructuring plan. More>>

ALSO:

Nuclear Disarmament: Nobel Peace Prize 2017 Awarded To ICAN

Congratulations from iCAN Aotearoa New Zealand to international iCAN, the other iCAN national campaigns and partner organisations, and the countless organisations and individuals who have worked so hard for a nuclear weapons-free world since 1945. More>>

ALSO:

Expenses: Waikato DHB CEO Resigns

An independent inquiry has identified that Dr Murray had spent more than the agreed $25K allocated for relocation costs, and other unauthorized expenses involving potential financial breaches of the chief executive’s obligations. More>>

ALSO:

Wellington.Scoop: Sad About The Trolley Buses?

The Regional Council’s MetLink is today spending money to tell us that it really loves Wellington’s trolley buses, even though they’re all being taken off our roads by the end of this month. More>>

ALSO:

Post-Election: Preliminary Coalition Talks Begin

New Zealand First will hold post-election preliminary discussions in Wellington with the National Party tomorrow morning and the Labour Party tomorrow afternoon. More>>

 
 
 
 
 

LATEST HEADLINES

  • PARLIAMENT
  • POLITICS
  • REGIONAL
 
 

Featured InfoPages

Opening the Election