Parliament

Gordon Campbell | Parliament TV | Parliament Today | Video | Questions Of the Day | Search

 

Te Arawa ready to enter Treaty negotiations


02 Paenga whäwhä 2004 Pänui Päpäho

Kei te Pae a Te Arawa ki te Whakauru ki ngä Whiriwhiringa Tiriti


E ai ki te Minita mö ngä Whiriwhiringa Tiriti a Margaret Wilson, kua kotahi mai ngä iwi me ngä hapü o Te Arawa – e noho nei ki Rotorua – ki te whakarite i te whakataunga o ä rätou kerëme i raro i te Tiriti o Waitangi.

“Koinei te röpü nui rawa atu kia whakauru ki ngä whiriwhiringa whakataunga, inä e 40,000 rätou.”

Ka pä ngä whiriwhiringa ki te kotahi rau o ngä kerëme kua täepatia këtia ki mua i te aroaro o te Röpü Whakamana i te Tiriti o Waitangi.

Kua whakapümautia te mana kökiri o te Kaunihera Whakahaere o Ngä Kaihautü o Te Arawa e te Minita mö ngä Whiriwhiringa Tiriti räua ko te Minita mö ngä Take Mäori hei mängai whakawhiti whakaaro mö Te Arawa.

Ka äta whiriwhiri te Karauna me Te Arawa ki te whakarite whakaaetanga i roto i te rua tau mö tëtahi mökï Karauna e whakatau ai ngä kerëme Tiriti o nehe a Te Arawa.

I äta whai hätepe whakamana whänui ngä hapü me ngä iwi o Te Arawa, tae noa ki ngä hui e 24 i tü i waenganui i ngä marama o Pipiri me Mahuru 2003. I köwhiria e Te Arawa ä rätou mängai kia uru ki tëtahi anga hou, ki a “Kaihautu.” I köpoua e te Kaihautü tëtahi röpü iti, arä ko te Kaunihera Whakahaere.

“Ka mihi au ki te Kaihautü me tana Kaunihera Whakahaere mö tä rätou arataki ki te whakakotahi i ngä hapü me ngä iwi kia taea ai ngä kerëme katoa a Te Arawa te whiriwhiri. Kua whakaatu mai te Kaunihera Whakahaere i te kaha o te tautoko mai a ngä hapü me ngä iwi o Te Arawa kia whiriwhiria ä rätou kerëme.

I tënei wä käore ngä whiriwhiringa e pä ki ngä kerëme a ngä röpü tokotoru o Te Arawa käore anö nei i uru ki ngä whiriwhiringa – ko Ngäti Makino, ko Waitaha, ko Tapuika ërä.

“E ü ana tënei kawanatanga ki te kauneke i ngä kerëme a te katoa o ngä iwi o te Puku o te Ika.

Ka mahi tahi mätou me Te Arawa, a Ngäti Tüwharetoa, a Tühoe, a Ngäti Manawa me Ngäti Whare ki te whakatere ake i te whakataunga o ngä kerëme e pä ana ki te Puku o te Ika, tae noa ki ngä ngahere täpua.”

I kï mai a Margaret Wilson, “I whakarite whakataunga paku noa iho ngä käwanatanga o mua mö te Puku o te Ika, otirä, iti noa iho tä rätou mö te rohe whänui. Kätahi anö he tino wä mö te Karauna me te iwi ki te whakatau i ngä whakamau o nehe o ënei röpü. E harakoa ana ahau i te kauneketanga kua tutuki i te Karauna me ngä iwi o te Puku o te Ika. Mä ngä whakataunga e äwhina te hanganga o te tumu e pai ake ai ngä hononga ki waenganui i te Karauna me ngä iwi o te Puku o te Ika i ngä rä ki mua.

Ko te mahi mä te Karauna me Te Arawa i näianei ko te whakaae ki ngä Tikanga Whiriwhiri e whakaatu ai ngä tikanga e pä ana ki te ähua o te haere o ngä whiriwhiringa.

Ka haere wehe tonu ngä whiriwhiringa o te kerëme Te Arawa Lakes, ä kua tïmata kë hoki nei ngä whiriwhiringa.

I kï a Margaret Wilson “He tohu anö te pänuitanga o te rangi nei mö te äinga e tarekatia ana i roto i ngä whiriwhiringa whakataunga ä-Tiriti.

E rua wiki ki muri i puta tana pänui mö tëtahi atu iwi nui o te Puku o te Ika, arä, mö Tüwharetoa, kua reri nei ki te uru ki ngä körero whiriwhiringa. Kei te pae anö hoki a Ngäti Manawa me Ngäti Whare ki te tïmata whiriwhiringa. Kua timata kë ngä matapakina a Tühoe, e hui nei me te Taraipiunara, ki te Karauna e pä ana ki ngä whiriwhiringa.

ENDS

© Scoop Media

 
 
 
Parliament Headlines | Politics Headlines | Regional Headlines

Werewolf: What Does Winston Peters Want His Legacy To Be?

A lot of people in New Zealand seem to resent Winston Peters and the power that he appears to have. “Appears” being the operative word. In reality, Peters will have power only up to the point that he uses it.

By next week, he’ll have become just another junior player in an MMP governing arrangement, battling to hold onto the gains he was promised. More>>

 

Rising Toll: Road Safety Needs To Be A Higher Priority

Official advice released to the Green Party under the Official Information Act shows that the previous National Government dismissed an option to make road safety its most important transport priority after being told the road toll was rising. More>>

ALSO:

Wellington.Scoop: Arrests At Blockade Of "Weapons Expo"

“We encourage people in Wellington to get down to the Westpac Stadium now for a day of awesome peace action. There will be plenty of food, music and activities to keep us sustained through the day.” More>>

ALSO:

Rorschach Restructuring: PSA Taking Inland Revenue To Court Over Psychometrics

The Public Service Association will be seeing Inland Revenue in Employment Court over its intention to psychometrically test employees reapplying for their roles at the department as part of its controversial Business Transformation restructuring plan. More>>

ALSO:

Nuclear Disarmament: Nobel Peace Prize 2017 Awarded To ICAN

Congratulations from iCAN Aotearoa New Zealand to international iCAN, the other iCAN national campaigns and partner organisations, and the countless organisations and individuals who have worked so hard for a nuclear weapons-free world since 1945. More>>

ALSO:

Expenses: Waikato DHB CEO Resigns

An independent inquiry has identified that Dr Murray had spent more than the agreed $25K allocated for relocation costs, and other unauthorized expenses involving potential financial breaches of the chief executive’s obligations. More>>

ALSO:

Wellington.Scoop: Sad About The Trolley Buses?

The Regional Council’s MetLink is today spending money to tell us that it really loves Wellington’s trolley buses, even though they’re all being taken off our roads by the end of this month. More>>

ALSO:

Post-Election: Preliminary Coalition Talks Begin

New Zealand First will hold post-election preliminary discussions in Wellington with the National Party tomorrow morning and the Labour Party tomorrow afternoon. More>>

 
 
 
 
 

LATEST HEADLINES

  • PARLIAMENT
  • POLITICS
  • REGIONAL
 
 

Featured InfoPages

Opening the Election