Gordon Campbell | Parliament TV | Parliament Today | Video | Questions Of the Day | Search

 


Kua Whakatüria a Te Tumu Whakarae o Tuwharetoa

16 July 2006 Media Statement

Kua Whakatüria a Te Tumu Whakarae o Ngäti Tuwharetoa hei Heamana mo Te Taumata Tukuiho o Te Ao

Kua whakaingoatia a Tumu Te Heuheu, te Tumu Whakarae o Ngäti Tuwharetoa e Te Pirimia e Hërena Karaka i te ra nei, hei heamana hou mo te Te Taumata Tukuiho o Te Ao o UNESCO.

Tutaki ai Te Taumata Tukuiho o Te Ao i roto i te taone matua o Ritureinia [Lithuania] ara, i Vilnius, mai i te waru o Hurae mo te toru tekau o a rätou huihuinga. I pänuitia te whakatüranga o Tumu Te Heuheu i te whakamutunga o tënei hui i te ra nei.

He ai ki a Herena Karaka, “Ka tuku mihi ahau ki a Tumu Te Heuheu mo tënei hönore nui kua whakawhiwhia nei ki a ia.”

He tino röpu whakahirahira, te Komiti o Te Taumata Tukuiho o Te Ao mo te tiaki i ngä taonga a Papatüänuku. Ko rätou e tohu ana, e whakarato ana i ngä pütea, ä, e aro turuki ana i ngä atawhäinga o ngä Wähanga Taumata Tuku Iho o Te Ao, arä, ëtahi o ngä tino wähi hirahira o tënei ao.

He ai ki a Parekura Horomia, Te Minita mo Ngä take Mäori, he tino tohu whai tikanga ki te iwi Mäori te whakatüranga i a Tumu Te Heuheu, ä, e whakaatu mai ana kua huri taiäwhio ngä mätauranga onamata.

Na te tipuna o Tumu Te Heuheu, arä, na Horonuku Patätai [Te Heuheu Tükino1V] i koha ngä maunga ki te tonga o te moana o Taupo ki Te Käwana o Aotearoa i te tai 1887 hei pärae mo te motu.

He ai ki a Parekura Horomia, I whakawhitia ënei maunga, arä, a Tongariro, a Ngauruhoe me Ruapehu ki te Karauna, i te rua tekau ma toru o Hepetema, i te tau 1887. I tënei ra, ko te 2,640 heketea o taua wä, kua hekemai ki te 79,598 heketea inaianei, ä, e möhiotia ana inaianei puta noa i Aotearoa whänui, ko Te Pärae o Tongariro o Te Motu

Ko Tongariro te pärae o te motu tuatahi i whakatüria i roto i Aotearoa, ä, ko ia te tuawhä o te ao. Ko tënei te pärae-a-motu tuatahi o te ao ki te kohatia ki te whenua e ngä tangata whenua tüturu o tënei whanua.

He ai ki a Parekura Horomia, “Ina, i te huri taiäwhio o ngä mätauranga onamata, ko Tongariro te taonga tuatahi ki te tuhia ki runga i te rärangi ingoa o Ngä Taonga Tuku Iho o Te Ao, i te tau 1933.”

Hei ai ki te Minita o Te Papa Atawhai, ki a Chris Carter, “He tino pai te whiwhitanga a Tumu Te Heuheu i tënei türanga, notemea, ko Aotearoa kei whakahaere i te hui ka whai ake a Te Komiti o Te Taumata Tukuiho o Te Ao ki Ötautahi a te marama o Hürae a te tau 2007.”

He ai ki a Chris Carter, “He hui nui tënei mo Aotearoa, arä, e iwa ngä ra mo tënei hui, ä, e kukume mai ana i te ono rau o ngä tängata me ngä kaititiro o ngä 178 Röpu Käwanatanga ki Te Taumata Tukuiho o Te Ao.”

“Na te whiwhi i tëtahi tangata rongonui i roto i te türu i te hui, ka whakareitia atu te mana o tënei whaenu.”

ENDS

© Scoop Media

 
 
 
 
 
Parliament Headlines | Politics Headlines | Regional Headlines

 

Wellington: Predator Free Capital Plan

Wellington City Council (WCC), the Greater Wellington Regional Council (GWRC) and NEXT Foundation, today announced a joint collaboration to make Wellington the first Predator Free capital city in the world. More>>

ALSO:

Gordon Campbell: On Judith Collins’ Efforts At Self Correction

Thousands of prisoners currently in prison may be entitled to an earlier release than expected – and compensation – because Corrections has incorrectly calculated their term of imprisonment. Unless of course, the government buries its mistakes by changing the law and retro-actively getting itself off the hook… More>>

ALSO:

More Justice & Corrections

Sector Opposes Bill: Local Government Bill Timeframe Extended

The Minister of Local Government Peseta Sam Lotu-Iiga has asked the Select Committee to extend the report back date for the Local Government Act 2002 Amendment Bill (No 2). More>>

ALSO:

Breed Laws Don’t Work: Vets On New National Dog Control Plan

It is pleasing therefore to see Louise Upston Associate Minister for Local Government calling for a comprehensive solution... However, relying on breed specific laws to manage dog aggression will not work. More>>

ALSO:

Not Waiting On Select Committee: Green Party Releases Medically-Assisted Dying Policy

“Adults with a terminal illness should have the right to choose a medically assisted death,” Green Party health spokesperson Kevin Hague said. “The Green Party does not support extending assisted dying to people who aren't terminally ill because we can’t be confident that this won't further marginalise the lives of people with disabilities." More>>

ALSO:

General Election Review: Changes To Electoral Act Introduced

More effective systems in polling places and earlier counting of advanced votes are on their way through proposed changes to our electoral laws, Justice Minister Amy Adams says. More>>

Get More From Scoop

 

LATEST HEADLINES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parliament
Search Scoop  
 
 
Powered by Vodafone
NZ independent news