Parliament

Gordon Campbell | Parliament TV | Parliament Today | Video | Questions Of the Day | Search

 

Smart Meters (Consumer Choice) BillSmart Meters (Consumer Choice) Bill

First Reading, Wednesday 5th of May 2010

Tēnā koe, Mr Deputy Speaker. E te Whare tēnā tātau katoa. Kātahi anō ahau ka hoki mai i te nehu o tētahi o ngā uri o roto o Ngāti Manawa, ko Bill Bird tērā. Koia tērā i whakatakotohia ki roto i te rua kōiwi o ngā mātua tūpuna o roto o Ngāti Manawa, i Murupara. Nō reira, e tika ana kia tuku i ngā mihi nui ki a ia kua riro ki tua o tå ðae. NÍ reira, waiho ia kia moe, kia oëiïki®

Ko tā tātau ko te wānanga i ngā take o roto i te Whare Pāremata i tēnei pō. Me kōrero au mō te āhuatanga ki a Murupara. I a au i Murupara i te rangi nei ehara i te mea, he hāngai tonu ō rātau whakaaro i tēnei rangi tonu nei ki tēnei pire. Ko tā rātau i a tātau e kōrero nei mō tēnei mea mō te hiko, ko tā rātau e whakaaro nui nei, mÍ te moîi hei utu i ng nama. Åhara i te mea mÍ te m«t, ehara i te mea mō “tahi atu take, ko. Ko t rtau, ko te kimi moni kia taea ai e rtau te utu ng nama e p ana ki ôe hiko.

Ehara i te mea he nui wāku kōrero mō tēnei take. E ai ki ngā kōrero kua puta ki te komiti whāiti o te Commerce Komiti, i tae mai wētahi kōrero mō tēnei kaupapa, mō te smart meters. Kāre au i te mōhio, mēnā i tētahi taha ko te smart meter, ko tētahi taha ko te dumb meter, aua hoki. Engari i tōna mutunga mai, e ai ki ngā kōrero he kaupapa pai t“nei hei wèina é te huîga e whakapau moni ana íÍ ôe hiko n runga i te mea tuatáhi, he ta titiro ki te moni ka whakaðauhia é runga i ôe hiko, , ka íutu, t“r pea n ruîga i t“r hõatanga¬ ëa koòe rtau e tere whakapau moni i ruîga i te hiko, ka mutu, ka whina i a rtou ki te ta tiaki i te pëtea kai rïto i te pëkoro. I tÍna mutunga mai, te tūmanako ia ka whakamm i te hõatánga o t“nei mea te hiko mÍ t“î, me t“n o roto i ng hapori, kia kïre e ráruraru n runga i te tauíahatanga o ng pire kei runga i á rtau®

He paku āwangawanga nō mātau nō roto i te Pāti Māori, ana ko tēnei nā. I ngā tau kua hipa kua rongo mātau, ā, whakakīkīngia ngā roto o Te Wai Pounamu mō te hiko, ā, ka mutu, ko ngā kamupene nui, ko rātau te hunga ka whiwhi pāinga nā runga i tēnei mea o te hoko hiko. Ka pātaia te pātai, e, mēnā koi rā te āhuatanga ko te nuinga o te moni ka haere tonu ké rïto i ôe pëkoro o nç kaíupene nui, he aha tā rtau ki te hapori, ki a Aotearïa whîui tonu? Kïi n te ptai nui. H“ wangawangá tonu nÍ rïto o te Pti Moòi i te mea, m“n ka p“r, e aroha atu ana ki te hunça e rongo îei i te pÍharatanga, e rongo nei i ng uauatanga o te korå moné n runga i te kore mahi, ka mutu, , koi n te wángawaîga nui.

Ā, kāti, ka tautoko ake i tēnei pire. He poto noa ake taku kōrero engari, he whakatakoto i ēnei kōrero ki mua i te aroaro o te Whare Pāremata i tēnei pō. Kei wareware i a tātau, ko te hunga rawa kore, ko te hunga kore moni, kore mahi nei i te mea, tōna mutunga mai, ka riro anō rā mā rātau ngā nama e utu. Mēnā he āwhina tēnei ki a òtaõ, kia ta tiaki pai maé i te huatanga o te moni kei roôo i te pëkoro, e tika ana kia ôautokï ake. NÍ reira, ka waiho ake ng kÍråro ki reirá, me ôe tautoko ake i t“neé pire i tÍna pnuitanga tuatahi. Kia ora ttau.

[Greetings to you, Mr Deputy Speaker, and to us all, the House. I have just returned from the burial of a descendant of the Ngāti Manawa people. That person was Bill Bird, and he was laid to rest in the cemetery of his Ngāti Manawa ancestors in Murupara. Therefore, it is apt that tributes of the highest order be placed upon the one who has passed beyond the horizon. Allow him to slumber and rest there.

Our task is to debate the issues that are before the House of Parliament tonight. The thoughts of the people in Murupara today were, as expected, not focused on this bill. Their main concern, as we debate the issue over power, is about where the money is going to come from to pay the bills. It is not about meters, or any other issue, absolutely not, but to find the money to pay the bills relating to electricity.

I do not really have a lot to say about this issue. According to some reports from the Commerce Committee, submissions about this policy relating to smart meters were received. I am not exactly sure whether the submissions were about smart meters, or dumb meters, or whatever. But at the end of it all, and according to the discussions, this is a sound policy in that it helps people who spend on power, because, in the first instance, it monitors the money being spent on power and conserves the funds in the pocket. The desired outcome is that it eases costs to the individual and spreads it more evenly over the whole community.

The Māori Party has a small concern, and it relates to this. We heard that the ones who reaped the benefits by storing waters in South Island lakes and selling the electricity generated from that in the past were the huge power companies. The question then is, if the majority of the money continues to go into the coffers of big power cïmpanies, what is their contribution to the community and to New Zealand at large? That is the big question. It is a real concern for the Mori Party, because if that is going to be the case, we pity the ones struggling to keep above the breadline and struggling to find work. It is a huge concern.

That aside, we support this bill. While my contribution is a small one, I have at least expressed it before the House. We must never forget those without means, money, and jobs, because eventually they are the ones left to pay the accounts. If this bill is of some help to them in terms of stretching the money in the pocket, then it is right that it be supported. So I leave my comments there, and endorse this bill at its first reading. Greetings to us.]

ENDS

© Scoop Media

 
 
 
Parliament Headlines | Politics Headlines | Regional Headlines

Mediaworks: Three to be sold or closed

MediaWorks has today announced that it intends to sell MediaWorks TV as well as its Flower Street property which includes its television head office and studios.

The intention is for MediaWorks to sell the television side of the business while retaining ownership of radio and QMS. The Flower Street property will also be put up for sale with a lease back option for a buyer to continue to operate television from that location.

MediaWorks Chairman Jack Matthews said that MediaWorks is committed to continuing to grow its business in New Zealand while recognising that free-to-air television operates in a challenging environment. More>>

 
 

Could Do Better: Post-Sroubek Review Of Deportation Info

Ms Tremain acknowledges that the review highlighted some aspects of the process that can be improved and makes five main recommendations to strengthen the existing processes for preparing files for decision-makers. Those recommendations are: More>>

ALSO:

Gordon Campbell: On A New Book On The Leaky Homes Scandal

We all know that journalism is short of cash and under pressure from the speed, brevity and clickbait pressures of the 24/7 news cycle… but hey, given the right subject and a sufficiently stubborn journalist, it can still surpass most of the works of the academic historians... More>>

Regulation: Review Finds NZTA Road Safety Failings

The independent review, carried out by consultant agency MartinJenkins, lists at least 10 reasons for the failures including the agency being focused on customer service at the expense of its policing functions. More>>

ALSO:

Rod Carr: Climate Change Commission Chair-Designate Announced

Climate Change Minister James Shaw has today announced the appointment of Dr Rod Carr as Chair-designate for the Climate Change Commission. More>>

ALSO:

Compliance Complaints: 'Putting Right' Holidays Act Underpayment In Health

The Government is putting right a decade’s worth of underpayment to nurses, doctors and other health workers, says Health Minister Dr David Clark. More>>

ALSO:

IPCA: Disasterous Police Pursuit, Excessive Use Of Dogs

At no stage did Police follow the correct procedure for the commencement of a pursuit... A Police dog handler used his dog to help with the arrest of two of the young people. One suffered injuries resulting in his hospitalisation, and the Authority found that the use of the dog was an excessive use of force. More>>

ALSO:

‘Hard Place To Be Happy’: Report On Youth Residential Care

Children’s Commissioner Andrew Becroft says the report, A Hard Place to be Happy, contains important challenges from children and young people, aged 9 to 17, about their experiences in care and protection residences. “I found this report extremely difficult to read, and I think most New Zealanders would too.” More>>

Africa And Middle East Refugees: 'Family Link' Restriction Removed

The founder of the Double the Quota campaign has applauded the coalition government for Friday’s announcement that a discriminatory policy would be removed. More>>

ALSO:

 
 
 
 
 

LATEST HEADLINES

  • PARLIAMENT
  • POLITICS
  • REGIONAL
 
 

InfoPages News Channels