World Video | Defence | Foreign Affairs | Natural Events | Trade | NZ in World News | NZ National News Video | NZ Regional News | Search

 

Palestinian students and the violations on freedom

Palestinian students and the violations on freedom of movement

English follows Hebrew

סטודנטים פלסטינים מתקשים לצאת ללימודים

אבראהים ג'בארין , בן 31 רוקח במקצועו, תושב תקוע, פנה ל"רופאים לזכויות אדם" בנוגע להסדרת יציאתו לשבדיה, לאחר שקיבל מלגה שלישית במספר ללימודים. זאת, לאחר שבעבר החמיץ שתי מלגות להמשך לימודי המוסמך שלו בגלל מניעת יציאתו ע"י השב"כ. בעקבות עתירה לבג"ץ שהגישה העמותה בעניינו באמצעות עו"ד אנדרי רוזנטל , הציעה פרקליטות המדינה לאפשר יציאתו ללימודים ובתנאי שיתחייב שלא לחזור לשטחים למשך שנתיים רצופות.

בעצת העמותה, סרב מר ג'בארין להצעה הלא הגיונית , ובית המשפט נדרש להכריע בסוגיה. בתאריך 14/10/04 נעתרה פרקליטות המדינה לדרישתנו לאפשר יציאתו ללא כל תנאי וזאת טרם פסיקת בג"ץ בעניין.

רופאים לזכויות אדם נאבקת לאלץ את רשויות המדינה לאפשר לאנשי רפואה פלסטינים לצאת ללימודים והשתלמויות מקצועיות בחו"ל.

כחלק ממדיניות הסגר המוטלת על השטחים הכבושים, נוהגת מדינת ישראל למנוע מסטודנטים לעזוב את השטחים הכבושים למטרת הלימודים, זאת מתואנות ביטחוניות או בשל מניעה גורפת אחרת.

מקרהו של ג'בארין הוא אחד מני עשרות תיקים של סטודנטים פלסטינים רבים אשר פונים לרופאים לזכויות אדם. רבים מהם לומדים באוניברסיטאות זרות , וכאשר מגיעים לביקור בחופשות הקיץ, הם מוצאים עצמם נאבקים בשלטונות הצבא על מנת לחזור למוסדות לימודיהם. הסגר האחרון שהוטל על עזה בחודשים האחרונים, כלל בין היתר הוראות האוסרות באופן קטגורי על גברים פלסטינים בגילאים 16-35 לעזוב את רצועת עזה. קבוצת גיל זו כוללת מאות סטודנטים ביניהם עשרות סטודנטים מתחומי הרפואה השונים. כך, למשל, אוניברסיטת אל-קודס באבו-דיס נאלצה למצוא חלופות שונות לתלמידיה מעזה, בין אם על ידי משלוח מורים אליהם, ובין אם באמצעות העברת הרצאות בוידיאו קונפרנס . את העבודה המעשית נאלצים הסטודנטים לעבור בבתי חולים שאינם אוניברסיטאים בעזה.

מצב הסטודנטים בגדה אינו טוב בהרבה, כיוון שהבידוק הביטחוני עבורם נעשה פעמיים, פעם ע"י השב"כ הישראלי ופעם נוספת ע"י המודיעין הירדני שהחל מבקש מכל אדם פלסטיני המבקש להכנס לירדן להמציא תעודת יושר ממשרד הפנים הירדני טרם עזיבתו את הגדה.

מקרהו של אברהים ג'בארין מהווה דוגמא אחת מיני רבות להתעלמות מדינת ישראל ככוח כובש מזכויותיהם הבסיסיות של תושבי השטחים.

מניעת חופש התנועה מן הפלסטינים בשטחים הכבושים ובעיקר מסטודנטים צעירים המחפשים השכלה במדינות זרות, בשל מחסור במקומות לימוד מספקים וחוסר יכולתם להגיע למרכזים רפואיים מרוחקים בארצם שלהם, היא דרך נוספת לשיתוק החברה הפלסטינית ולמניעת התפתחותה. על אחת כמה וכמה נדונה באופן זה, מערכת הבריאות הפלסטינית להתאבנות ודריכה במקום. ללא קשר ישיר עם העולם החיצון ויכולת להשתלם וללמוד, אין מערכת בריאות כלשהי יכולה לתפקד ולהתפתח.

Palestinian students and the violations on freedom of movement

Ibrahim Jabarin, a 31 years old pharmacist from the West Bank village of Tuqu `, turned to Physicians for Human Rights-Israel in regards to advocating his exit to Sweden , after he received his third scholarship to study abroad. In the past he missed two scholarships to study because he was “blocked” from exiting the West Bank by the Israeli GSS. Following a high court petition filed by PHR-Israel to the Israeli court with Adv. Andrey Rosenthal, regarding his case, the State’s attorneys agreed to allow him to leave for his studies on the condition that he will not return to the occupied territories for the next two years.

On the advice of the association, Mr. Jabarin refused to accept this illogical demand and the court was asked to decide on the issue. On 14 October 2004 , the state agreed to allow him to leave without any conditions, before the High Court decided on the case.

Physicians for Human Rights-Israel struggles to make the various authorities let Palestinian medical professionals travel for the purpose of studying and receiving professional training abroad.

As part of the closure policy placed on the occupied territories, Israel tends to block Palestinian students from leaving in order to study, under the pretense of security problems or due to a total block on people leaving.

Jabain’s case is just one of dozens of cases of Palestinian students who turn to Physicians for Human Rights-Israel. Many of them study in foreign universities, and when they arrive for a visit during the summer vacation they find themselves being forced to struggle with the army authorities in order to return to the institution where they study. The latest movement restrictions placed on the Gaza Strip in the past several months included orders to not allow any men from the ages of 16-35 to leave the Gaza Strip. This age category includes hundreds of students amongst them dozens who study various medical fields. For example, al-Quds University in Abu Dis was forced to find other options for its students from Gaza , whether by sending teachers to them or by using video conferencing. Since there are no university hospitals in Gaza, the students are forced to do the hands-on training at hospitals that are not affiliated with universities.

The West Bank students’ situation is not much better, since they must pass through two security checks- once by the Israeli GSS and then a second time by the Jordanian intelligence, which has begun to ask from every Palestinian requesting to enter into Jordan to produce an “integrity” certificate from the Jordanian Interior Ministry before they leave the West Bank .

The case of Ibrahim Jabarin is just one example of many of the way Israel, as an occupying power, ignores the basic rights of the residents of the occupied Palestinian territories.

Limiting the freedom of movement of Palestinian in the occupied territories, and especially from young students looking to acquire education abroad due to a lack in educational institutions and the inability to reach distant medical centers in their own land, is another way of paralyzing the Palestinian society and preventing its development. The Palestinian health care system is thus especially liable to become stagnant and unable to develop. Without connection with the rest of the world and without the ability to learn and receive training, no health system can function and grow.

© Scoop Media

 
 
 
World Headlines

 

Rohingya Muslims Massacred: Restrictions On Aid Put 1000s At Risk

Amnesty: The Myanmar authorities’ restrictions on international aid in Rakhine state is putting tens of thousands of lives at risk in a region where mainly Rohingya people are already suffering horrific abuses from a disproportionate military campaign. More>>

ALSO:

Werewolf: Gordon Campbell On North Korea, Neo-Nazism, And Milo

With a bit of luck the planet won’t be devastated by nuclear war in the next few days. US President Donald Trump will have begun to fixate on some other way to gratify his self-esteem – maybe by invading Venezuela or starting a war with Iran. More>>

ALSO:

Victory Declared: New Stabilisation Funding From NZ As Mosul Is Retaken

New Zealand has congratulated the Iraqi government on the successful liberation of Mosul from ISIS after a long and hard-fought campaign. More>>

Gordon Campbell: On The Current US Moves Against North Korea

If Martians visited early last week, they’d probably be scratching their heads as to why North Korea was being treated as a potential trigger for global conflict... More>>

ALSO:

Gordon Campbell: On The Lessons From Corbyn’s Campaign

Leaving partisan politics aside – and ignoring Jeremy Corbyn’s sensational election campaign for a moment – it has to be said that Britain is now really up shit creek... More>>

ALSO:

 
 
 
 
 
 
  • Pacific.Scoop
  • Cafe Pacific
  • PMC