Art & Entertainment | Book Reviews | Education | Entertainment Video | Health | Lifestyle | Sport | Sport Video | Search

 

Choose te reo Māori this year

Pānui Pāpāho | News Release

5 Huitanguru |February 2018

Kōwhiria ko te reo Māori i tēnei tau

Choose te reo Māori this year

Me tīmata ināianei, me mau tonu rānei ki te ara! Koia nei te kupu a Te Taura Whiri i te Reo Māori ki te rangatahi me ō rātou mātua e kōwhiri nei i ngā kaupapa ako i te tīmatanga o te tau hou.

Start now – or keep at it! That’s the message from the Māori Language Commission to young people and parents making education choices at the start of a school year.

E kī ana te tumuaki o Te Taura Whiri, a Ngahiwi Apanui, “ehara i te mea kei ngā kōhanga reo anake, engari e whāngaia atu ana te reo Māori kia iti nei ki ngā tamariki i te nuinga o ngā whare kōhungahunga. Ki te kawea tonutia te reo i te kura tuatahi me te kura tuarua, ko te ara tēnā e matatau ai aua tamariki ki te reo taketake o Aotearoa ā tōna wā.

The Commission’s Chief Executive Ngahiwi Apanui says “not only in kōhanga reo but in most pre-schools children now get at least an introduction to the Māori language. Keeping this up through primary and secondary school will set children on a pathway to fluency in New Zealand’s own language.

“E whakahau ana te Wāhanga 61 (3) ii o te Ture Mātauranga kia mahi mārire ia kura ki te whakarite whakaakoranga e pā ana ki ngā tikanga Māori me te reo Māori mā ngā ākonga wā-poha ki te tono ngā mātua kia pērā te kura.

“The Education Act Section 61 (3) ii requires each school to take reasonable steps to provide instruction in tikanga Māori (Māori culture) and te reo Māori (the Māori language) for full-time students whose parents ask for it.

“Kia kaua ngā mātua e tawhitawhi ki te tono kia āhei ā rātou tamariki ki te ako i te reo Māori. Ka uaua ake ki ētahi kura te manaaki i tēnei tū tono, tēnā i ētahi atu. Heoi anō, me titikaha ngā mātua, kia kore ai e ngere ā rātou tamariki.

“Parents should not hesitate to ask for their children’s right to learn the Māori language. Some schools will face greater challenges than others in recognising this right but parents should persist in ensuring their children do not miss out.

“Ko tāku e māharahara nei, he tokomaha rawa ngā tamariki kei te memeha te reo Māori kua mau i a rātou i te kōhanga reo me te kura. Ka tino pōuri te ngākau i tēnei āhua, inā hoki, ka ngaro noa ngā mea kua ākona, ka tahi, ka uaua ake te ara whai i te mātauranga ki ētahi, ka rua, ka whētōtō anō ngā mahi whakarauora ake i te reo Māori, ka toru. Me mahi ngātahi ngā whānau, ngā hapori me ngā kaituku i te mātauranga ki te rongoā i tēnei tūāhua.

“I am concerned that too many children, are losing language they have acquired at kōhanga reo or in school. Every time this happens it’s a tragedy – not only because learning is lost but because potential further education is made more difficult and the revitalisation of the Māori language is slowed. Whānau, communities and education providers need to work together to address this.

“Nō reira, anei tā mātou ki a koutou: takahia ngā huarahi kua takoto hei ako i te reo Māori, ka mau tonu ai ki aua ara.” Kei te akiaki anō hoki a Ngahiwi Apanui i ngā ākonga e piki ake ana ki ngā kura o te pae tuatoru kia whai whakaaro ki te reo Māori hei kaupapa mā rātou i ō rātou tohu mātauranga.

“So our message is: take advantage of opportunities to learn Māori and keep at it. Ngahiwi Apanui also urged students entering tertiary education to consider Māori language as part of their degree.

“Kia kaha ake te rere o te reo Māori i te ao pakihi, i te ao tōrangapū me te umaraha o Aotearoa, he mea nui te mōhio ki te whakahua tika i ngā kupu Māori, ki te mihi ki te reo Māori, me te mōhio ki te whai haere i ngā kōrero Māori. Ā, mō ētahi, mā te oroko tūtakitanga ki te reo Māori, ka tuwhera te kūaha ki tēnei mea te māramatanga ki ngā tāngata o Aotearoa me ngā tātai kōrero o mua, hāunga anō te tipu haere o te matatau ki te reo Māori.”

Kōwhiria ko te reo Māori i tēnei tau

“As more te reo Māori is used in business, politics and the wider New Zealand community it’s a real asset to be able to pronounce words correctly, exchange greetings and pick up the gist of what is being said. And for many, introductory exposure to te reo Māori will open up a door to a better understanding of New Zealand’s people and history – without even mentioning the opportunity to progress towards fluency.

Choose te reo Māori this year


© Scoop Media

 
 
 
Culture Headlines | Health Headlines | Education Headlines

 


Howard Davis: Emerald Fennell's Promising Young Woman'


The Guardian needed not one, but three reviews to do justice to Fennell's unsettling approach, which indicates exactly how ambiguous and controversial its message really is. More>>


Howard Davis: Jill Trevelyan's Rita Angus

Although Angus has become one of Aotearoa’s best-loved painters, the story of her life remained little known and poorly understood before Jill Trevelyan's acclaimed and revelatory biography, which won the Non Fiction Award at the Montana New Zealand Book Awards in 2009, and has now been republished by Te Papa press. More>>

Howard Davis: The Back of the Painting

Painting conservators are the forensic pathologists of the art world. While they cannot bring their subjects back to life, they do provide fascinating insights into the precise circumstances of a painting's creation, its material authenticity, and constructive methodology. More>>


Howard Davis: Black Panthers on the Prowl

A passionate and gripping political drama from Shaka King, this is an informative and instructive tale of human frailty that centers around the charismatic Chicago Black Panther leader Fred Hampton, who was murdered at the age of twenty-one during a police raid. More>>

Howard Davis: Controlling the High Ground

Stephen Johnson's raw and angry film not only poses important questions with scrupulous authenticity, but also provides a timely reminder of the genocidal consequences of casual bigotry and xenophobia. More>>

Howard Davis: Dryzabone - Robert Conolly's The Dry

After the terrible devastation caused by last year’s bushfires, which prompted hundreds of Australians to shelter in the ocean to escape incineration and destroyed uncountable amounts of wildlife, The Dry has been released during a totally different kind of dry spell. More>>


Howard Davis: Hit the Road, Jack - Chloé Zhao's Nomadland

Nomadland is perhaps the ultimately 'road' movie as it follows a group of dispossessed and disenfranchised vagabonds who find a form of communal refuge in camp sites and trailer parks after the economic contraction of 2008. More>>

 
 
 
 
 
 

LATEST HEADLINES

  • CULTURE
  • HEALTH
  • EDUCATION
 
 
  • Wellington
  • Christchurch
  • Auckland