Parliament

Gordon Campbell | Parliament TV | Parliament Today | Video | Questions Of the Day | Search

 

Maori TV Release (Te Reo Version)

Ko te Ratonga Pouaka Whakaata Mäori Hou: He Wä Whakahïkaka Hou i roto i ngä Mahi Päho o Aotearoa

E kï ana a te Pirimia Helen Clark räua ko te Minita mö ngä Take Mäori, ko te whakatünga mai o te ratonga pouaka whakaata Mäori te tïmatanga o tëtahi wä hou e whakahïkaka ana i ngä mahi paho. Mä tënei hei äwhina te puäwaitanga o te hapori whänui ngä tikanga-ä-iwi me ngä tuku ihotanga anö hoki o Aotearoa.

Nö tënei rangi nei, ka whakahua te käwanatanga tënä ka whakatüwheratia he ratonga pouaka whakaata Mäori ä te Pipiri 2002. Ka tuku te ratonga hou nei i äna mahi ki te reo Mäori me te reo Ingarihi anö hoki.

I ki a Helen Clark, na te käwanatanga o mua, i te whakawätanga mö ngä rawa päho, ka tautokona e ratou te pouaka whakaata Mäori.

"E whakapono anö hoki tënei käwanatanga, he takohanga öna hei whakatairanga i te reo me ngä tikanga Mäori mä te pouaka whakaata”.

“Mä tënei ratonga hou e whakaähei te kawenga ki te motu o ngä tirohanga a te Mäori, öna taonga tuku iho, öna tikanga me öna reo anö hoki. He mahi nui täna ki roto i te whänuitanga o ngä whanaketanga ohaoha, hapori, tikanga anö hoki a te Mäori”.

Ka whakatüria te ratonga pouaka whakaata Mäori hei kaporeihana ä-ture. Mä tëtahi ture motuhake tënei e kökiri; ka tukuna tënei ki te Päremata i tënei tau tonu nei. Kua kï te Pirimia, mä tënei momo hanga ka puata te ratonga nei, ka märama hoki te takohanga. He mea tino nui tonu te whakatü i tënei ratonga kia eke ki ngä taumata, kaua kia taka iho pënä i a Aotearoa.

“Ka tokowhitu ngä tängata o te poari o te ratonga pouaka whakaata Mäori nei. Mä te Karauna e tapa öna tängata e toru, ä, mä tëtahi ‘käreti pöti’ Mäori e tapa öna tängata e whä. Ko te ‘käreti pöti’ nei te whakaminenga o ngä mängai o ngä röpü Mäori. He mahinga ngätahitanga tënei nö te Mäori me te Karauna.

Hei tä Parekura Horomia, he tohu te pänuitanga o te rangi nei mö te ü o te Karauna ki töna kaupapa hei whakatere i te whanaketanga ohaoha, hapori, tikanga anö hoki a te Mäori.

“E hiahia ana te Mäori ki te whaiwähi ki te hapori whänui o Aotearoa, ä, e kaikä ana te käwanatanga ki te äwhina i tënei ähuatanga i roto i te whänuitanga o äna mahi. Ko te whakapiki pümanawa tëtahi wähanga o tënei. Ko te whakapai ake i ngä ratonga a te käwanatanga ki te Mäori tëtahi wähanga o tënei. Ko te ratonga pouaka whakaata Mäori e whakaarohia nei tëtahi hua whai kiko o tënei whäinga.

Hei tä Parekura Horomia, ä te wä ka whakarewahia te pouaka whakaata hou nei i waenganui o te tau e tü mai nei, ka whakaatahia ko ëtahi whakaari hou me ëtahi whakaari i mahia i roto i ngä tau ki muri. Ko te whakaaro, ka taea te whakaata he whakaari hou mö te rua häora i te rä i runga anö i te nui o te pütea e whakaarohia ana i tenei wä. Hei te ekenga ki te tau tuatoru o ngä mahi nei, ka piki ake tënei ki te toru häora i te rä.

“Ka ähei anö te ratonga nei ki te whakaata he whakaari Mäori anö i utua e te pütea tümatanui”.

“Ko te matapae, me whakapiki ake te nui o te pütea mö ngä whakaari Mäori nei, mai i töna kaupapa o tënei tau nei, mä te $7.3 miriona i te tau 2002/03, te $14.6 miriona i te tau 2003/04, me te ahua $21.9 miriona i te tau 2004/05 me ngä tau anö hoki o tua atu”.

“Inä oti ana tënei, ka eke te nui o te pütea a Te Mängai Päho mö ngä whakaari Mäori i te pouaka whakaata kia pënei:

2001/02 2002/03 2003/04 2004/05
Whakaari Pouaka Whakaata Maori (PWM) $29.9m $34.291m $41.683m $49.074m
PWM
Mahi me te tuku päho $3.863m $6m $6m $6m
Töpütanga PWM $33.763m $40.291m $47.683m $55.074m

E ki a Parekura Horomia, "I tënei wä, ko Irirangi Te Motu me Te Mängai Päho kei te hoko whakaari Mäori mö te pouaka whakaata. Ka wätea te nuinga o ä räua pütea mö ërä mahi ki te ratonga pouaka whakaata Mäori nei, engari ka purihia ki a TVNZ he moni hei whakahaere i äna mahinga whakaari Mäori”.

Ko te tikanga, ka tae te ratonga nei ki te ähua 70% o ngä käinga o te motu mä te aratuku UHF. Ka taea anö hoki te whakaata ngätahi ngä whakaari o te pouaka whakaata nei ki te ratonga amiorangi.

I mihi anö räua ki te tokomaha tängata i whakapau kaha hei äwhina i te whakatünga o te ratonga pouaka whakaata hou nei.

“Ko te pänui o te rangi nei te whakatutukitanga o nga mahi a te tokomaha tängata e ngakaunui ana ki te kaupapa nei, ki te pouaka whakaata Mäori, me te whakapakari i a ngai Maori. He nui anö ngä tängata me mihi, tae atu ki Te Awhiorangi. Mä tënei, ka ähei ngä iwi katoa o Aotearoa nei ki te mätakitaki i te reo Mäori me ngä tikanga Mäori i ä rätau pouaka whakaata”, hei tä Helen Clark.

E ki ana a Helen Clark raua ko Parekura Horomia, "E tika ana äno kia tukuna tënei pänuitanga i te wä o te wiki mo te Reo Mäori."

Ends

© Scoop Media

 
 
 
Parliament Headlines | Politics Headlines | Regional Headlines


Gordon Campbell: On Finding A Model To Replace The Monarchy


One feels reluctant to pre-empt the verdict of history, but maybe we need to have a Plan B in mind just in case the reign of King Charles III turns out badly. With that possibility in mind, are there any other countries that do a reasonably good job of electing their ceremonial head of state? There is no perfect model for New Zealand to follow but - arguably - Ireland has made a pretty good fist of it over the past 70 years or so. Ireland has roughly the same population as New Zealand, so the pool of talent is similar in size...
More>>Alastair Thompson: Are There TPLF Ethiopia Insurgency Training & Support Operations in Uganda?


Mystery Document Alleges:
Covert Operation has US/Egypt Support
Operations Coordinated between South Sudan, TPLF and Uganda
Planning began December 2021...

More>>
 
 

Australia-NZ Leadership Forum: Prime Minister And Ministers Attend
Prime Minister Jacinda Ardern will lead New Zealand’s Ministerial delegation to the Australia New Zealand Leadership Forum (ANZLF) in Sydney today, following a successful trade mission... More>>

Government: Welcomes Climate Change Commission Advice On Agricultural Pricing System
The Government has welcomed advice from the Climate Change Commission assessing readiness in the agricultural sector for an emissions pricing system... More>>

ALSO:

Government: Action To Tackle Delays In Family Court
New legislation aimed at tackling delays in the family justice system, will help improve the wellbeing of thousands of children caught up in Family Court disputes every year, Justice Minister Kiri Allan says... More>>Government: New Air Pollution Report Shows Importance Of Action On Emissions

A new report released today on the health effects of air pollution shows the Government’s focus on reducing emissions will save lives... More>>


Economy: Financial Statements Of The Government Of New Zealand
Please note the next Financial Statements of the Government of New Zealand to be released will be for the full year ended 30 June 2022. It is anticipated that these will be released in early October 2022... More>>Government: New Era For Better Health In Aotearoa New Zealand

The Government has today delivered a nationwide health system that will ensure better outcomes for all New Zealanders with the establishment of Te Whatu Ora - Health New Zealand... More>>


 
 
 
 
 
 

LATEST HEADLINES

  • PARLIAMENT
  • POLITICS
  • REGIONAL
 
 

InfoPages News Channels