Parliament

Gordon Campbell | Parliament TV | Parliament Today | Video | Questions Of the Day | Search

 

Whakamihia ana nga kaiwhiri Reo Maori hou

He Panui Papaho

Whakamihia ana nga kaiwhiri Reo Maori hou


E hîkaka ana a Te Minita Mâori, a Parekura Horomia, i ngâ kaiwhiri hou kua whakatûria ki Te Taura Whiri i te Reo Mâori.

Kei te whakapono a Parekura Horomia, tçnâ ka haria mai ki Te Taura Whiri nei he whakaaro hou e Iritana Tawhiwhirangi râtau ko Wayne Ngata, ko Hana O'Regan, ko Ruakere Hond hoki. E noho tonu ana a Ahorangi Patu Hohepa hei toihau mâ Te Taura Whiri.

"Kua tino whakapau kaha ngâ kaiwhiri hou nei ki te whakapakari i te reo i ô râtau rângai, â, me mihi tonu ki ô râtau pûmanawa e hari mai nei râtau," hei tâ Parekura Horomia.

I te 14 o Mahuru 1972, i whakatakotoria tçtahi pitihana reo Mâori (i hainatia e tôna 30,000 tângata) ki te Whare Pâremata, e inoi ana kia whakaaetia te ako i te reo Mâori i ngâ kura o te motu.

E mea ana a Parekura Horomia, kua tino whanake haere te reo Mâori mai i taua wâ, â, he rawe hoki te noho mai a çtahi kaiwhiri e tino whai pûmanawa ana, â, kua roa e whawhai ana kia ora te reo.

"Ka riro mâ â râtau mahi e whakawhanake te pûtake kua whakatakorotia i ngâ tau hei whakapûmai i te orange tonutanga o te reo Maori," hei tâna.


He Tâtai Tangata

Ko Tâkuta Patu Hohepa (Te Mâhurehure, Ngâti Korokoro, Ngâ Puhi me Te Âti Awa) i noho hei ahorangi mô te Tari Mâori i te Whare Wânanga o Tâmaki-Makaurau i ôna wâ. He kaituhi hoki ia i çtahi pukapuka mô te reo Mâori, he kaiwhakamâori, he kaitohutohu hoki ki te hunga pâho mô ngâ take Mâori. Kua whai wâhi ia ki ngâ âhuatanga katoa o ngâ mahi a Te Taura Whiri. He mema hoki a Tâkuta Hohepa i Te Waka Toi, he kaiwhakahaere hoki nô Tai Tokerau Forests Ltd.

Ruakere Hond (Taranaki, Ngâti Ruanui me Te Âti Awa). He kaiako whai wheako a Ruakere, he kairangahau hoki, i te reo Mâori. He kaiwhakahaere whai wheako a ia i âna tini mahi pçnâ i te noho hei kaihautû mô Te Whare Wânanga o Awanuiârangi, hei kaiwhakahaere hôtaka i te Kuratini o Taranaki, â, i Te Ihi Tû hoki (he pokapû whakaora tangata tçnei). Kua noho hoki a Ruakere Hond hei heamana mô çtahi rôpû reo Mâori, i Taranaki, mô ngâ kaitiaki hoki o Pûniho Pâ.

Wayne Ngata (Ngâti Porou, Ngâti Ira me Te Âitanga a Hauiti). Kua whakaako a Wayne i te reo Mâori language i çtahi kura me çtahi wânanga hoki. He tangata whai wheako ia mô te tuhi, mô te rangahau, mô te whakamâori anô hoki i te reo Mâori. Kua noho ia hei kaiwhakahaere kaupapa motuhake mô Te Tâhuhu o te Mâtauranga i ôna wâ, â, i whai wâhi ki te whakaritenga o ngâ paearu a Te Mana Tohu Mâtauranga o Aotearoa. I ngâ tau 1999-2003, i noho a Wayne Ngata hei mema mô Te Kura Tâkai Puni, arâ ko te rôpû i kôtuitui i ngâ kerçme i te Taraipiunara mô Te Tairâwhiti. Kua tino whai wâhi hoki ia ki çtahi kaupapa â-iwi mô te whakaako i te reo Mâori.

Hana O’Regan (Kâi Tahu). Kua whai wâhi a Hana ki te whakariterite he hôtaka reo Mâori, ki te whakaako hoki i te reo i roto i ngâ tau. Mai i ngâ tau 1991-1992, i noho a ia hei mema mô te Rôpû Pâho Mâori o Te Mana Tohu Mâtauranga. I noho hoki ia hei mema i te Rôpû Tautoko o Mâ Te Reo, nô nâ tata tonu nei ka rîhaina. Ko ia te kaihautû o Te Waka Reo i Te Kaporeihana o Ngâi Tahu.

Iritana Tâwhiwhirangi (Ngâti Porou, Ngâti Kahungunu me Ngâ Puhi). E môhiotia whânuitia ana a Iritana mô tana kaha tautoko i Te Kôhanga Reo, i tôna noho hei kaiwhakahaere mô Te Poari Matua. E tino whai wheako ana ia i te noho ki çtahi rôpû hapori me çtahi komiti mâtauranga. He kaihautû a Iritana Tâwhiwhirangi i ngâ mahi hei whakaora i te reo Mâori i te rângai whakaako kôhungahunga.

"Kei te pîrangi hoki ahau kit e whakamihi ki a Quinton Hita râua ko Waireti Rolleston-Tait mô ngâ mahi nui i oti i a râua i te wâ in oho ai râua hei kaiwhiri, â, e tûmanako ana kia tau ngâ manaakitanga ki runga i a râua” hei tâ Parekura Horomia.

ENDS


© Scoop Media

 
 
 
Parliament Headlines | Politics Headlines | Regional Headlines

Gordon Campbell: On Yesterday’s Big Parliamentary Air Kiss To China

In order to obtain support from the two major parties, Act Party deputy leader Brooke Van Velden twice had to soften the language of her parliamentary motion yesterday condemning China’s persecution of the Uighurs. The key word “genocide” was deleted. Evidently, the kind of resolution passed by a conservative government in the UK proved to be far too tough for a centre-left Labour government and a centre-right National opposition to countenance. Yesterday, the two major parties were united in their fear of retribution from China... More>>

 

Government: Fair Pay Agreements To Improve Pay And Conditions For Essential Workers

The Government is delivering on its pre-election commitment to implement Fair Pay Agreements which will improve wages and conditions, as well as help support our economic recovery, Workplace Relations and Safety Minister Michael Wood announced today. More>>

ALSO:

Public Services: Government Sets Pay And Workforce Expectations For The Public Sector

The Government’s Workforce Policy Statement issued today sets out its expectations for pay and employment relations in the Public Sector, the Minister of Finance and Minister for the Public Service say. “New Zealand has had an exceptionally successful ... More>>

ALSO:

Government: Budget 2021 Reprioritises Nearly $1 Billion

Hon Grant Robertson Deputy Prime Minister Minister of Finance The Government’s strong pandemic response and the better than expected economic recovery means not all the money allocated in the COVID-19 Response and Recovery Fund has been spent, ... More>>

ALSO:


PM: Statement On The Speaker And Annual Review Debate

“The serious issue of alleged sexual assault and harassment at Parliament was poorly managed and inappropriately politicised last night. The tone of the debate did not reflect well on Parliament as a whole,” Prime Minister Jacinda Ardern said. ... More>>

Parliament: Mallard Fails To Give Taxpayers A Straight Answer

Trevor Mallard has confirmed he is unfit to be Parliament’s Speaker by failing to answer several important questions relating to the false rape accusation saga that cost taxpayers more than $330,000, Shadow Leader of the House Chris Bishop says. ... More>>

Local Government: Independent Review To Explore Future

Local Government Minister Nanaia Mahuta says an independent review of local government will explore how councils can maintain and improve the wellbeing of New Zealanders in the communities they serve long into the future. More>>

ALSO:

PM Ardern And PM Morrison: Commencement Of Two-Way Quarantine-Free Travel Between Australia And New Zealand

Joint Statement by Prime Ministers Scott Morrison and Jacinda Ardern Commencement of two-way quarantine-free travel between Australia and New Zealand Today, Australia and New Zealand have fulfilled their commitment to establish two-way quarantine free ... More>>

 
 
 
 
 
 

LATEST HEADLINES

  • PARLIAMENT
  • POLITICS
  • REGIONAL
 
 

InfoPages News Channels