Parliament

Gordon Campbell | Parliament TV | Parliament Today | Video | Questions Of the Day | Search

 

Smart Meters (Consumer Choice) BillSmart Meters (Consumer Choice) Bill

First Reading, Wednesday 5th of May 2010

Tēnā koe, Mr Deputy Speaker. E te Whare tēnā tātau katoa. Kātahi anō ahau ka hoki mai i te nehu o tētahi o ngā uri o roto o Ngāti Manawa, ko Bill Bird tērā. Koia tērā i whakatakotohia ki roto i te rua kōiwi o ngā mātua tūpuna o roto o Ngāti Manawa, i Murupara. Nō reira, e tika ana kia tuku i ngā mihi nui ki a ia kua riro ki tua o tå ðae. NÍ reira, waiho ia kia moe, kia oëiïki®

Ko tā tātau ko te wānanga i ngā take o roto i te Whare Pāremata i tēnei pō. Me kōrero au mō te āhuatanga ki a Murupara. I a au i Murupara i te rangi nei ehara i te mea, he hāngai tonu ō rātau whakaaro i tēnei rangi tonu nei ki tēnei pire. Ko tā rātau i a tātau e kōrero nei mō tēnei mea mō te hiko, ko tā rātau e whakaaro nui nei, mÍ te moîi hei utu i ng nama. Åhara i te mea mÍ te m«t, ehara i te mea mō “tahi atu take, ko. Ko t rtau, ko te kimi moni kia taea ai e rtau te utu ng nama e p ana ki ôe hiko.

Ehara i te mea he nui wāku kōrero mō tēnei take. E ai ki ngā kōrero kua puta ki te komiti whāiti o te Commerce Komiti, i tae mai wētahi kōrero mō tēnei kaupapa, mō te smart meters. Kāre au i te mōhio, mēnā i tētahi taha ko te smart meter, ko tētahi taha ko te dumb meter, aua hoki. Engari i tōna mutunga mai, e ai ki ngā kōrero he kaupapa pai t“nei hei wèina é te huîga e whakapau moni ana íÍ ôe hiko n runga i te mea tuatáhi, he ta titiro ki te moni ka whakaðauhia é runga i ôe hiko, , ka íutu, t“r pea n ruîga i t“r hõatanga¬ ëa koòe rtau e tere whakapau moni i ruîga i te hiko, ka mutu, ka whina i a rtou ki te ta tiaki i te pëtea kai rïto i te pëkoro. I tÍna mutunga mai, te tūmanako ia ka whakamm i te hõatánga o t“nei mea te hiko mÍ t“î, me t“n o roto i ng hapori, kia kïre e ráruraru n runga i te tauíahatanga o ng pire kei runga i á rtau®

He paku āwangawanga nō mātau nō roto i te Pāti Māori, ana ko tēnei nā. I ngā tau kua hipa kua rongo mātau, ā, whakakīkīngia ngā roto o Te Wai Pounamu mō te hiko, ā, ka mutu, ko ngā kamupene nui, ko rātau te hunga ka whiwhi pāinga nā runga i tēnei mea o te hoko hiko. Ka pātaia te pātai, e, mēnā koi rā te āhuatanga ko te nuinga o te moni ka haere tonu ké rïto i ôe pëkoro o nç kaíupene nui, he aha tā rtau ki te hapori, ki a Aotearïa whîui tonu? Kïi n te ptai nui. H“ wangawangá tonu nÍ rïto o te Pti Moòi i te mea, m“n ka p“r, e aroha atu ana ki te hunça e rongo îei i te pÍharatanga, e rongo nei i ng uauatanga o te korå moné n runga i te kore mahi, ka mutu, , koi n te wángawaîga nui.

Ā, kāti, ka tautoko ake i tēnei pire. He poto noa ake taku kōrero engari, he whakatakoto i ēnei kōrero ki mua i te aroaro o te Whare Pāremata i tēnei pō. Kei wareware i a tātau, ko te hunga rawa kore, ko te hunga kore moni, kore mahi nei i te mea, tōna mutunga mai, ka riro anō rā mā rātau ngā nama e utu. Mēnā he āwhina tēnei ki a òtaõ, kia ta tiaki pai maé i te huatanga o te moni kei roôo i te pëkoro, e tika ana kia ôautokï ake. NÍ reira, ka waiho ake ng kÍråro ki reirá, me ôe tautoko ake i t“neé pire i tÍna pnuitanga tuatahi. Kia ora ttau.

[Greetings to you, Mr Deputy Speaker, and to us all, the House. I have just returned from the burial of a descendant of the Ngāti Manawa people. That person was Bill Bird, and he was laid to rest in the cemetery of his Ngāti Manawa ancestors in Murupara. Therefore, it is apt that tributes of the highest order be placed upon the one who has passed beyond the horizon. Allow him to slumber and rest there.

Our task is to debate the issues that are before the House of Parliament tonight. The thoughts of the people in Murupara today were, as expected, not focused on this bill. Their main concern, as we debate the issue over power, is about where the money is going to come from to pay the bills. It is not about meters, or any other issue, absolutely not, but to find the money to pay the bills relating to electricity.

I do not really have a lot to say about this issue. According to some reports from the Commerce Committee, submissions about this policy relating to smart meters were received. I am not exactly sure whether the submissions were about smart meters, or dumb meters, or whatever. But at the end of it all, and according to the discussions, this is a sound policy in that it helps people who spend on power, because, in the first instance, it monitors the money being spent on power and conserves the funds in the pocket. The desired outcome is that it eases costs to the individual and spreads it more evenly over the whole community.

The Māori Party has a small concern, and it relates to this. We heard that the ones who reaped the benefits by storing waters in South Island lakes and selling the electricity generated from that in the past were the huge power companies. The question then is, if the majority of the money continues to go into the coffers of big power cïmpanies, what is their contribution to the community and to New Zealand at large? That is the big question. It is a real concern for the Mori Party, because if that is going to be the case, we pity the ones struggling to keep above the breadline and struggling to find work. It is a huge concern.

That aside, we support this bill. While my contribution is a small one, I have at least expressed it before the House. We must never forget those without means, money, and jobs, because eventually they are the ones left to pay the accounts. If this bill is of some help to them in terms of stretching the money in the pocket, then it is right that it be supported. So I leave my comments there, and endorse this bill at its first reading. Greetings to us.]

ENDS

© Scoop Media

 
 
 
Parliament Headlines | Politics Headlines | Regional Headlines

Gordon Campbell: On Our Unreal Optimism About The Economic Impact Of Coronavirus

At this week’s Chinese New Year celebrations, PM Jacinda Ardern was resolutely upbeat that business with China would soon bounce back to normal – better than ever, even - once the coronavirus epidemic has been brought under control. To Ardern, the adversity has only accentuated just how close we are to Beijing Nothing wrong with being upbeat, if it can calm the nerves and turn business sentiment into a self-fulfilling prophecy. The problems begin when the optimism detaches itself from reality. What has been very odd so far about the coronavirus episode is that global share markets – normally spooked by mere sneezes or sniffles in the world’s major economies - have continued to be fairly positive, even as the epidemic has unfolded... More>>

First Published on Werewolf here


 

Vaping: Government To Regulate Products

No sales to under-18-year-olds No advertising and sponsorship of vaping products and e-cigarettes No vaping or smokeless tobacco in smokefree areas Regulates vaping product safety comprehensively, - including devices, flavours and ingredients Ensure ... More>>

ALSO:

Gordon Campbell: On The Political Donations Scandals
Even paranoids have real enemies. While there has been something delusionary about the way New Zealand First has been living in denial about its donations scandal, one can sympathise with its indignation about Paula Bennett and Simon Bridges being among its chief accusers. More>>

ALSO:UN Expert: NZ Housing Crisis Requires Bold Human Rights Response

This is a press statement from UN Special Rapporteur on the right to housing at the end of her 10-day visit to New Zealand. The Government of New Zealand has recognized that the country is facing a housing crisis, said Leilani Farha, UN Special Rapporteur ... More>>

ALSO:

2020 And Beyond: National’s Economic Plan

National Leader Simon Bridges has today outlined National’s economic plan heading into election 2020. “National understands the economy and how it impacts on New Zealanders day to day lives... More>>

ALSO:


 
 
 
 
 

LATEST HEADLINES

  • PARLIAMENT
  • POLITICS
  • REGIONAL
 


 

InfoPages News Channels