Art & Entertainment | Book Reviews | Education | Entertainment Video | Health | Lifestyle | Sport | Sport Video | Search

 

Kei te whakarauorahia te reo Māori ki ngā hapori

Pānui Pāpāho 5 Hōngongoi 2017


Kei te whakarauorahia te reo Māori ki ngā hapori

He rangahau hou e whakaatu ana i te whakarauoratanga o te reo Māori ki te tokomaha o ngā hapori.

Kei te rangahau a Rangahau Mātauranga o Aotearoa, nā Te Taura Whiri i te Reo Māori te tahua pūtea tautoko, e whakaatu mai ana kei te kōrero Māori anō ngā tamariki i te kāinga i ētahi o ngā whānau ki ngā takiwā i whakahaeretia tērā o ngā rangahau i ngā tau 1970 e kī ana kua mutu kē te whāngai e tētahi whakatipuranga ki tētahi. Ko ētahi o ngā takiwā nei kei Ōtautahi, kei Taranaki, kei ngā hapori hoki o te Uru me te Tonga o Tāmaki Makaurau.

“Kua tūngia te ururua kia tupu whakaritorito mai anō te tupu. Kei te ora te reo Māori kei te wana te puta ake ki ētahi kaupapa hou katoa.” e ai ki a Ngāhiwi Apanui te Tumuaki o Te Taura Whiri.

Eke tonu ki te whitu rau tāngata kōrero Māori i homai kōrero ki ngā kairangahau nei i Te Tai Tokerau (Kaitaia me Matawaia); i te Uru me te Tonga o Tāmaki Makaurau; i Tauranga Moana; i Rūātoki; i Wairoa; i Taranaki; i Ōtautahi anō hoki.

E ai ki te rangahau kei te kōrerohia te reo Māori ki ngā kaupapa ōkawa, ki ngā kaupapa hoki o ia rā. Ahakoa he maha atu ngā takiwā i whakaarohia he takiwā ‘Reo-Ingarihi’ kē, ko te reo Māori kei kōrerohia ki ngā wāhi pēnei i ngā toa, i ngā hokomaha, i ngā whare penehīni, me ngā wharekai.

Ka whakaatuna e ngā kairangahau e rima rawa ngā mea i whakahaua ai te kōrerohia o te reo Māori: he kaikōrero matatau; he hoa kōrero; he whakatau kia kōrero i te reo; he haere ki ngā kaupapa e Māori ai te kōrero i te reo; he māia he whai take anō hoki.

Ko ngā taupā nui: kāore he hoa kōrero; he iti kē te reo; he whakamā; he whakaaro tō ētahi atu ka kōrerohia te reo Ingarihi.

E marohi ana te rangahau nei kia nui ake te whakatairanga o te reo Māori ki ngā tohu whakairinga tūmatanui, kia nui ake te whakatairanga me te akiaki ki te kōrero i te reo Māori, kia nui ake te rautaki reo, ā, tae atu ki ngā manawarū whakarite wāhi kōrero Māori.

Kua marohitia hoki kia hīkina ake te tūranga o te reo me te kōrerohia o te reo Māori mā te whakatau rawa hei kaupapa matua mō te marautanga ka tīmata atu ā te tau 2020 ki te tau tuatahi o te kura, ā, piki haere tonu tae noa ki te tau 13 o te kura.

Hei tā Ngāhiwi Apanui he hua nui tō te reo ruatanga mō te ao mātauranga ka whakapakari hoki i tō tātou kotahitanga ā iwi nei tō Aotearoa. “Mō tātou katoa te reo Māori. Kei te puta haere te ihu o ngā kaupapa whakarauora reo a ngā hapori Māori. Kei reira hoki ngā tohu e tautoko mai ana te marea kia nui ake ngā mahi mō roto i ngā kura tae atu ki te ao tūmatanui anō hoki. Mā te hiakai ka eke te whakarauora: kia nui ake te hunga tuku i te reo, ako i te reo, kōrero hoki i te reo ki ngā kaupapa katoa, ka nui ake te putaputa ake o ngā kaupapa whakarauora. Ka mātotoru hoki te tupu o ngā ritorito ka rangona anō ai te reo o ngā manu kōrero i te wao nui a Tāne”.


News Release
5 July 2017

Te reo Māori revitalising in communities

New research provides a detailed insight into the revitalisation of te reo Māori in several communities.

The New Zealand Council for Educational Research study commissioned by Te Taura Whiri i Te Reo Māori highlighted the fact that children are again using their language at home in some whānau in places where a 1970s study had shown effectively no intergenerational transmission of te reo Māori was occurring.
These included communities in Christchurch, Taranaki, West and South Auckland communities.

“It’s like seeing green shoots appear in a burnt-off landscape. Māori language is alive and is bursting through into new domains.” said Te Taura Whiri Chief Executive Ngahiwi Apanui.

Almost seven hundred Māori speaking people gave information to the researchers in Northland (Kaitaia and Matawaia); West and South Auckland; Tauranga Moana; Rūātoki; Wairoa; Taranaki; and Christchurch.

The study found te reo Māori was being used in both formal and informal Māori settings. Even though many other areas were considered to be ‘English-speaking’ domains, Māori is being used in places like shops, supermarkets, petrol stations and cafes.

Researchers identified five elements that encouraged the use of Māori: being a fluent speaker; having people to talk to; making a conscious choice to use te reo; being in situations where speaking Māori is considered normal; and having confidence and motivation.

Key barriers are: having no one to talk to; limited proficiency; shyness or lack of confidence; and the expectations of others that English would be used.
The study proposes greater use of Māori in public signage, more promotion and encouragement to use te reo Māori, more use of language planning, and incentives to create Māori language domains.

It also proposes raising the status and increasing the use of te reo Māori by making it a core curriculum subject beginning in year one in 2020 until it is included in all levels from year one to year 13.

Ngahiwi Apanui says bilingualism is a significant educational advantage and strengthens our sense of national identity. “Māori language is for us all. The intensive efforts for revitalisation in Māori communities are beginning to succeed. There is evidence of good levels of public support for doing more in schools and the public domain. Successful revitalisation will be demand-driven: as more people pass on, learn and use te reo Māori in more areas of life, more initiatives for revitalisation will appear. Our green shoots will become a forest”.

ends

© Scoop Media

 
 
 
 
 
Culture Headlines | Health Headlines | Education Headlines

 
Howard Davis: 'Dunkirk'

The British have an extraordinary penchant for celebrating catastrophic military defeats. It is not only the Battle of Hastings, the Charge of the Light Brigade, and Gallipoli that have become immortalized in prose, poetry, and movies ...
More>>

Conservation: Gecko Stolen From DOC Visitor Centre

A long-term resident at the Fiordland National Park Visitor Centre has been stolen. The Marlborough green gecko was reported missing on 19 July. More>>

Scoop Review Of Books: Rare Ingredients

When I heard Kiazim was publishing a cookbook, I jumped at the opportunity... I was back in New Zealand, but how hard could it be to create Turkish-Cypriot cuisine on the opposite side of the world? Well, it turns out — pretty damn hard. More>>

Remembrance: British Memorial Design Revealed

After years of work with Weta Workshop, the British High Commission has revealed the final design of the United Kingdom’s presence in Pukeahu National War Memorial Park. More>>

Scoop Review Of Books: The Whole Intimate Mess

Alison McCulloch: Walker’s account of what she went through is harrowing and intimate, and, at risk of sounding trite, very brave. More>>

Howard Davis: The Kuijken String Quartet

Chamber Music New Zealand has scored another coup with the Kuijken String Quartet's current tour of New Zealand. As the co-founder of both La Petite Bande in 1972 and the Kuijken String Quartet in 1986, Sigiswald Kuijken is internationally recognized ... More>>

 
 
 
 
 

LATEST HEADLINES

  • CULTURE
  • HEALTH
  • EDUCATION
 
 
  • Wellington
  • Christchurch
  • Auckland