Scoop has an Ethical Paywall
Work smarter with a Pro licence Learn More

Art & Entertainment | Book Reviews | Education | Entertainment Video | Health | Lifestyle | Sport | Sport Video | Search

 

Tautoko ai a Mä Te Reo ngä mahi rangahau pukapuka


Whiringa-ā-nuku 2008

Pānui Pāpāho


Tautoko ai a Mä Te Reo i ngä mahi rangahau pukapuka

Nō nā tata nei i puta ai te pukapuka hou a Te Ahukaramū Charles Royal - Te Ngākau: He Wānanga i te mātauranga, kei roto katoa i te reo Māori. E tirotiro ana te pukapuka nei ki ngā ariā o te tokotoru nei, a Hirini Moko Mead, a Whatarangi Winiata rātou ko Te Maire Tau.

He pukapuka a Te Ngākau mā te hunga kōrero Māori, me tōna whakatairanga anö i te whakamahia o te reo Māori ki ngā wāhi kāore e tino rangona te reo, me ngā tānga kāore e tino tāia ki te reo Māori. He rauemi reo Māori tēnei e whakatauira ana i te reo mō te ākonga, ka mutu e whakatakoto huarahi ana mō te hunga matatau hei wānanga tonu i ngā kōrero e haere tonu nei, mō te mātauranga.

I tautokona a Te Ahukaramü e Mā Te Reo i te tīmatanga o ana mahi rangahau, me te wāhi ki te hanga kupu hou. Ka tupu te kaupapa nei, ā puāwai rawa ko Te Ngākau. He kaupapa a Mā Te Reo e tautokohia ana ā-pūtea e te kāwanatanga, ä, mai i te tau 2001 kua whakahaeretia e Te Taura Whiri i te Reo Māori hei tautoko i ngā kaupapa me ngā mahi e whai ana ki te whakaora ake, ki te whakapakari ake i te reo Māori o te hapori, o te rohe.

“Ko te mata ā-hapori a Mā Te Reo mō Te Taura Whiri i te Reo Māori, ka mutu ko tōna whāinga ko te tautoko i ngā hapori, ngā hapū me ngā iwi i roto i ā rātou mahi whakaora ake i te reo, pērā i te whakatū kura reo, te wānanga reo, ngā kaupapa me ngā akoranga reo, te rauemi reo (tae noa ki te hangarau rorohiko) te tauwhāinga, te whakatairanga i te reo me te whakatakoto mahere reo. He tino rauemi reo Māori te pukapuka a Te Ahukaramū mā te hunga matatau me te hunga ko te reo Māori tō rātou reo waiū “. Koia nei ngā whakaaro o Huhana Rokx, Kaiwhakahaere Matua o Te Taura Whiri i te Reo Māori.

ends

Advertisement - scroll to continue reading

Are you getting our free newsletter?

Subscribe to Scoop’s 'The Catch Up' our free weekly newsletter sent to your inbox every Monday with stories from across our network.

© Scoop Media

Advertisement - scroll to continue reading
 
 
 
Culture Headlines | Health Headlines | Education Headlines

 
 
 
 
 
 
 

LATEST HEADLINES

  • CULTURE
  • HEALTH
  • EDUCATION
 
 
  • Wellington
  • Christchurch
  • Auckland
 
 
 

Join Our Free Newsletter

Subscribe to Scoop’s 'The Catch Up' our free weekly newsletter sent to your inbox every Monday with stories from across our network.