Scoop has an Ethical Paywall
Work smarter with a Pro licence Learn More
Parliament

Gordon Campbell | Parliament TV | Parliament Today | Video | Questions Of the Day | Search

 

Ka hanga painga ake te pire hou hei âwhina

Ka hanga painga ake te pire hou hei âwhina i te Mâori

Kei te tautoko te Minita mô ngâ Take Mâori, a Parekura Horomia, i ngâ whakapainga ki çtahi ture, mai i ngâ whakarerekçtanga kei roto i te Pire Take Mâori 2007.

---------------------------------

Kei te tautoko te Minita mô ngâ Take Mâori, a Parekura Horomia, i ngâ whakapainga ki çtahi ture, mai i ngâ whakarerekçtanga kei roto i te Pire Take Mâori 2007.

I whakatakototia te Pire ki te Whare inâtata nei, hei hanga rerekçtanga, hei whakatika i çtahi wâhanga ture e mau ana inâianei. E whâ ngâ momo ture ka whakarerekçtia, kia eke ki ngâ take tuatahi a te Kâwanatanga, kia whakatika rânei i çtahi kôhikohiko, e kî ana a Horomia.

"Ko tçtahi o ngâ whakarerekçtanga koia nei ka âwhina i tçnei Kâwanatanga ki te whakatutuki i tâ mâtou piriponotanga ki te whakatau i ngâ kerçme Tiriti hîtori i mua o te tau 2020."

Ko tçtahi o ngâ whakarerekçtanga e whakaarotia ana ki te Ture Tiriti o Waitangi 2007, ko te whakamâha ake i te nui rawa o ngâ mema noa iho kei runga i te Rôpû Whakamana i te Tiriti o Waitangi, mai i 16 atu ki 20. Mâ konei e âwhina i te Taraipiunara ki te whakatutuki i ngâ mahi nui ake kei a râtou.

"Me tçtahi whakarerekçtanga ka tohu i te whakapakaritanga i te hononga i waenga i te Karauna me Ngâti Tûwharetoa," e kî ana a Horomia.

He whakarerekçtanga ki tekiona 10 o te Ture Poari Kaitiaki Mâori 1955, ka whakahou i te utunga â-tau ka utua e te Karauna ki te Poari Kaitiaki Mâori o Tûwharetoa, ($1.5 miriona) kua whakaaetia i raro i tçtahi kirimini hou e pâ ana ki te Moana o Taupo.

Advertisement - scroll to continue reading

Are you getting our free newsletter?

Subscribe to Scoop’s 'The Catch Up' our free weekly newsletter sent to your inbox every Monday with stories from across our network.

Me çtahi ake whakarerekçtanga e whakaarotia ana ka:

.Whakarite i te pakeketanga pôti ki te 18 tau ki roto i Ture Poari Kaitiaki Mâori 1955;
.Whakatika i çtahi hç tuhinga pakupaku nei kei roto i Te Ture Whenua Mâori 1993; me te
. Whakatika i te Ture Poari Kaitiaki Mâori o Maniapoto 1988, hei whakatû Kômiti Whakahaere Â-rohe kia tû hei mângai mô ngâ marae honohono a Maniapoto kei te Âkau o Kâwhia, me te whakawhiwhi i çtahi ake mahi whakatika pakupaku ki taua Ture.

"I runga i te whânuitanga, he âhua rite ki te whakapai whare ngâ whakarerekçtanga nei, çngari he mea whakahirahira ki ngâ rôpû ka whakapâ mai çnei whakaritenga ki a râtou," e kî ana a Horomia.


ENDS

© Scoop Media

Advertisement - scroll to continue reading
 
 
 
Parliament Headlines | Politics Headlines | Regional Headlines

 
 
 
 
 
 
 

LATEST HEADLINES

  • PARLIAMENT
  • POLITICS
  • REGIONAL
 
 

InfoPages News Channels


 
 
 
 

Join Our Free Newsletter

Subscribe to Scoop’s 'The Catch Up' our free weekly newsletter sent to your inbox every Monday with stories from across our network.